Halv skatt bare i desember?

Stig Flesland

Det er ikke bare i desember at det er åpnet for at det kun er halvt skattetrekk på lønnsutbetalingen – og at du dermed får en noe høyere utbetaling.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Det er allerede 3 år siden Skatteetaten åpnet for at arbeidsgivere og pensjonsutbetalere kan foreta redusert skattetrekk i november i stedet for desember.

Med de relativt nye reglene kan trekkfritak gjennomføres i månedslønn for siste halvdel av november i stedet for første halvdel av desember, slik mange arbeidsgivere har praktisert i flere år.

Målet er et at redusert trekk skal komme ansatte til gode før «julestria» starter. Samtidig er det utbetaler som velger når trekkfritaket skal gjennomføres.

Skatteetaten har bestemt at tilsvarende fleksibilitet skal gjelde ved lønnsbetaling per time, dag eller uke, ved utbetaling hver 14. dag og ved utbetaling av pensjon.

Les mer hos Skatteetaten 

I disse utbetalingene før jul skal det ikke trekkes skatt:

  • Månedslønn: Lønnen for siste halvdel av november eller for første halvdel av desember.
  • Betaling per time, dag eller uke: Lønnen for to uker som utbetales i siste halvdel av november eller for siste uke i november og første uke i desember.
  • Utbetaling hver 14. dag: siste lønnsutbetaling i november eller første utbetaling i desember.
  • Livrente, pensjon, vartpenger, introduksjonsstønad og supplerende stønad til person med kort botid i Norge: Hele utbetalingen for enten november eller desember.