NRK: Skatteetaten innrømmer feil og svikt – lover å tilbakebetale

Stig Flesland

Skattedirektør Hans Christian Holte.
(Foto: Bo Mathisen)

 

17.500 personer har siden 2016 fått utbetalt for mye fra NAV – og har måttet tilbakebetale tildels store beløp. Da skulle samtidig skatten vært redusert, ettersom de allerede har betalt skatt på utbetalingen. Det har ikke skjedd, og nå legger skattedirektøren seg flat. Det skriver NRK.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

-De har ikke fått korrigert sitt tidligere skatteoppgjør, slik de skulle. Det beklager vi og rydder nå opp. Vi vet hvem det gjelder, de berørte vil bli kontaktet av Skatteetaten før jul og vil motta nye skatteoppgjør. De vil få tilbake tidligere betalt skatt dersom de har krav på det, sier skattedirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

– En skandale

Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen, mener Skatteetaten har vært altfor passive i denne saken.

Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen, i intervju med NRK.

– Hvis man tilbakebetaler en ytelse man er skattlagt for, er det helt selvsagt at man får tilbake skatten man har betalt. Hvis disse 17.500 har betalt tilbake ytelser uten å få tilbake skatten, da er det en skandale, sier Lothe til NRK.

– Denne saken viser at feil faktisk gjøres, også i så stort monn. Det burde være unødvendig at det må journalister til for å finne en sånn feil som dette.

Skatteetatens oppfølging av NAV-saker

Skatteetatens egne undersøkelser så langt viser at beløpet i sakene varierer veldig. De nevner tall i størrelsesorden 500 kroner til 5000 kroner per person i skatt, men skriver samtidig «vi vet også at det er beløp som er betydelig høyere».

I pressemeldingen fra Skatteetaten hevdes det at de som er berørt ikke trenger å gjøre noe.

Eksempel på feil:

  • En person har fått 15 000 kroner i trygd/NAV-ytelse og har betalt 3000 kroner i skatt.
  • Han/hun fikk utbetalt 12 000 kroner.
  • Personen får så beskjed av NAV om å betale tilbake hele ytelsen, altså 15 000 kroner.
  • Han/hun skulle fått tilbakebetalt 3000 skattekronene når hele ytelsen var tilbakebetalt til NAV. Det har Skatteetaten ikke fulgt opp.

Særskilt håndtering av NAVs EØS-saker

I tillegg trekker Skatteetaten frem at de også jobber med ca 2400 saker fra NAV i forbindelse med deres feiltolkning av EØS-regelverket. Skatteetaten stopper innkrevingen i pågående innkrevingssaker og følger opp skattemessige forhold ved etterbetaling av NAV-ytelser.

–  For eksempel vil vi endre skattekortet før de berørte får en etterbetaling, for å unngå at de får stor restskatt til neste år, sier skattedirektør Hans Christian Holte.