Statsbudsjettet: Styrker Skatteklagenemnda – men fjerner ikke propp

Stig Flesland

Foto: Alexander Helberg/IC Hendel/Fremskrittspartiet

Regjeringen styrker Skatteklagenemnda med 8 millioner kroner, men det vil neppe være i nærheten av å fjerne de lange køene av klagesaker.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å bevilge 71 millioner kroner til Skatteklagenemnda i 2020. I tillegg synliggjøres satsingen ved at nemnda får et eget budsjettkapittel. Regjeringen skriver at den økte rammen skal gå til «styrkt bemanning i sekretariatet for å redusere restansane.»

Trenger 20 årsverk – får 5

Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen, stiller seg positiv til at regjeringen styrker nemnda og synliggjør den i budsjettsammenheng. Samtidig sier han at satsingen ikke er i nærheten av å være stor nok til å faktisk gjøre noe med opphopingen av klagesaker.

– Analyseselskapet Oxford Research anbefalte at Skatteklagenemnda ble styrket med 20 årsverk. Da ville i så fall klagekøen være borte i løpet av tre år. En ekstrabevilgning på 8 millioner kroner, som antageligvis også skal dekke inn lønnsøkning for de som allerede er ansatt i sekretariatet, tilsvarer dermed omtrent 5 nye årsverk. Det vil i praksis si at vi må leve med lange køer på skatteklager også i årene fremover, sier Lothe.

– Ser ikke bra ut

Rapporten fra Oxford Research stipulerte at restansene ville være borte i løpet av 5 år dersom Skatteklagenemnda ble styrket med 9-10 årsverk. Det er usikkert hvor lang tid det vil ta å fjerne klagekøene nå. I tillegg er det usikkert om det i det hele tatt blir en styrking, ettersom 9 midlertidige årsverk i Skatteklagenemnda etter planen skal fjernes ved årsskiftet.

– I sum ser ikke dette bra ut for de som skal klage på skatten, sier Lothe.

– Når vi vet at 2 av 3 saker i Skatteklagenemnda i dag har ligget i ro der i mer enn 1 – ett – år, så er det rett og slett svært skuffende at ikke regjeringen gjør mer for å sikre rettssikkerheten til skattebetalerne.