Statsbudsjettet: Slik slår fjerningen av NRK-lisens ut

Stig Flesland

NRK-lisensen forsvinner 1. januar 2020 og erstattes med en helt ny ordning. Fra da vil NRK finansieres over skatteseddelen.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

I stedet for en lisens – som er sendt ut som regning – skal NRK fra og med neste år finansieres over skatteseddelen. Nå skal NRK finansieres gjennom skatten ved å redusere personfradraget.

Skatteøkningen er samlet sett mindre enn bortfallet av lisensen. Samtidig økes skattefradraget for pensjonister, slik at minstepensjonister fortsatt slipper å betale skatt.

– Når vi nå fjerner lisensen, har jeg vært opptatt av at en husholdning med to voksne ikke skal komme dårligere ut enn om den betalte lisens. Med regjeringens forslag til finansiering av NRK oppnår vi det, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

– Mange kommer bedre ut av omleggingen, fortsetter Siv Jensen. For eksempel vil enslige forsørgere og alle som bor alene spare om lag 1500 kroner i forhold til dagens lisensbetaling. Minstepensjonister sparer om lag 3100 kroner. Omleggingen har en god sosial profil, sier finansministeren.

For at NRK fortsatt skal ha rett til fradrag for inngående merverdiavgift, foreslår regjeringen å beregne merverdiavgift på overføringen til NRK.

Slik kommer dette til å slå ut:

Husholdning Bortfall av lisens Økt skatt Samlet endring avrundet til nærmeste 100 kroner
Enslig lønns- eller trygdemottaker -3 121 1 583 -1 500
Familie med to voksne og to barn -3 121 3 166 0
Aleneforsørger med to barn -3 121 1 583 -1 500
Minstepensjonister -3 121 0 -3 100
Enslig pensjonist -3 121 1 583 -1 500
Pensjonistektepar -3 121 3 166 0

Isolerte endringer i disponibel inntekt av omleggingen av NRK-finansieringen for noen typer husholdninger. Kroner. Negative tall betyr lettelse/økt disponibel inntekt. Kilde: Finansdepartementet