Maksgrense for pendlere: Siv snur

Stig Flesland
Ifølge en pressemelding fra Finansdepartementet opprettholdes nå skattefritaket for pendlerreiser med fly innenfor EØS. Endringen kommer til å få tilbakevirkende kraft og gjelder fra og med 2019.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Grense på 97 000 kroner

Frem til 1. januar 2019 var det andre regler for reiser innenfor EØS enn det var for reiser utenfor EØS. Innenfor EØS var det i praksis ingen begrensning på hvor store utgifter du kunne kreve fradrag for hvis du reiste med fly, mens utenfor EØS var det en øvre grense på 92 500 kroner uavhengig av transportmiddel.

Ved årsskiftet ble det innført en øvre grense på 97 000 kroner for reiser både innenfor og utenfor EØS.

Les hele pressemeldingen hos Finansdepartementet

Enkelte pendlere har imidlertid hatt flyreiseutgifter til og fra jobb som er langt høyere enn 97 000 kroner. Derfor varsler regjeringen nå at de kommer til å reversere regelendringene som ble iverksatt 1. januar 2019 i forbindelse med statsbudsjettet for 2020.

«Sett på dette på nytt»

– Etter å ha sett på dette på nytt, mener jeg at ordningen med skattefri dekning av flybilletter for pendlere bør være slik den var før årsskiftet. I statsbudsjettet for 2020 vil vi derfor foreslå skattefritak for pendlerreiser med fly innenfor EØS, når arbeidsgiveren dekker flybilletten, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Det vil bli foreslått at endringen skal ha tilbakevirkende kraft, slik at den får virkning fra og med 1. januar 2019.

Det innebærer to ting: Fremover trenger ikke arbeidsgivere å foreta trekk ved dekning av flybilletter for ukependlere innenfor EØS. I tillegg vil skattytere som hittil i år har blitt trukket for mye i skatt, få tilbakebetalt dette i skatteoppgjøret eller de kan be om korrigering av skattetrekket.

Opprettholder grense for reisefradrag

Beløpsgrensen vil bli opprettholdt for reisefradrag. Dette gjelder reiser som pendleren betaler for selv, både innenfor og utenfor EØS.

Endringen vil gjelde kun flyreiser som er dekket av arbeidsgiver, ikke for reiser som pendleren betaler selv eller andre reiseutgifter som arbeidsgiver dekker. Der vil det fortsatt være en øvre grense på 97 000 kroner per år som er fradragsberettiget eller skattefri, uavhengig av om reisen er innenfor eller utenfor EØS.