– Mange er ikke klar over at de må skatte av pengene

Stig Flesland

Daglig tar skattytere kontakt med skattemyndighetene for å slippe unna tilleggsskatt. I fjor ble formuer på 6 milliarder «flagget hjem».

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

– Vi har hjulpet en rekke personer med å melde fra til Skatteetaten om uoppgitte inntekter eller formue i utlandet, og vår oppfatning er at folk ønsker å gjøre opp for seg, sier Bård Erlend Hansen, advokat i SBF skatteadvokater, et advokatkontor som er heleid av Skattebetalerforeningen.

Dersom du selv melder fra om inntekter eller formue som skulle vært oppgitt i skattemeldingen, men som ikke har kommet med, kan du slippe tilleggsskatt.

Stor variasjon

Ifølge Skatteetaten er det stor variasjon i sakene. Både når det gjelder størrelsen på beløpene og bakgrunnen for at pengene/verdiene ikke tidligere har blitt oppgitt til beskatning.

– Mange sier de ikke har vært klar over at verdiene i utlandet skulle rapporteres til norske skattemyndigheter. De forteller at de har antatt at verdiene bare er skattepliktige i landet kontoen eller eiendommen er i, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Den oppfatningen deler Bård Erlend Hansen.

– De personene som har kommet til oss, er mennesker med nokså vanlige inntekter og/eller formue. Ofte er det slik at de enten ikke har vært klar over regelverket, eller at de har tenkt at de har blitt skattlagt i utlandet og at de dermed ikke skulle betale skatt til norske skattemyndigheter, sier advokaten.

Får informasjon fra utlandet

Fra 2017 ble det innført automatisk utveksling av bankkontoopplysninger mellom skattemyndigheter i forskjellige land.

Det gjør at Skatteetaten får stadig mer informasjon fra andre land, noe som gjør det vanskeligere å skjule verdier i utlandet. Det kan også gjøre det vanskeligere å slippe unna tilleggsskatt.

– Skatteamnestiet er likevel ikke noe «servicetilbud» fra Skatteetaten. Og selv om Skatteetaten stadig får flere opplysninger fra utlandet automatisk, er det fortsatt mulig å nyte godt av ordningen med frivillig retting, sier Bård Erlend Hansen.

Er du usikker på om du har formue eller inntekt i utlandet som burde vært skattlagt? Kontakt oss!

Fakta om frivillig retting/skatteamnesti

Skatteetaten ferdigbehandlet i 2018 845 saker med formuer for 6,3 milliarder kroner og 279 millioner kroner i inntekt. Året før var tallene 8,7 milliarder og 280 millioner fordelt på 677 ferdigbehandlede saker.

I 2016 ble 428 saker ferdigbehandlet med formuer for 13,7 milliarder og 362 millioner kroner.

De som søker om frivillig retting må gi opplysninger til Skatteetaten på eget initiativ med en fullstendig oversikt over alle verdier. Dette kan ikke komme som følge av kontrolltiltak som er eller vil bli satt iverk, eller hvis Skatteetaten har fått opplysningene fra andre.

Ordningen gjelder for verdier i både utlandet og Norge, og for personer og selskaper.