Dagens skattetips: Slik kan pensjonister kutte skatten

Stig Flesland

Pensjonister  som har alderspensjon fra NAV eller tilsvarende ordning fra EØS-land eller AFP i offentlig sektor har et eget skattefradrag, som skal sikre at minstepensjonister ikke betaler skatt.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Dette er et fradrag i selve skatten på alminnelig inntekt, trinnskatt og trygdeavgift, men ikke formuesskatt.

Det maksimale beløpet er på 29.950 kroner, og det trappes ned slik at det er helt faset ut ved en samlet pensjon (omfatter alle pensjoner) på 541.369 kroner. Lønn eller andre inntekter reduserer ikke skattefradraget.

Før det skjer nedtrappingen i to trinn. Først når pensjonen tipper over 193.250 kroner, og deretter ved en pensjon på mer enn 290.700 kroner.

Du får bare fradraget i utlignet skatt. Det vil si at dersom du betaler mindre skatt enn 29.950 kroner, kan det være gunstig å føre over inntekt fra ektefelle, eller føre egne fradrag over til ektefelle.

På den måten kan du utnytte fradraget fullt ut.

Dette er en «øvelse» du må gjøre selv, Skatteetaten fyller ikke inn det som lønner seg for deg.