3 gode grunner til å opprette holdingselskap

skattefag

Den stadig økende skattleggingen av aksjeinntekter kan aktualisere behovet for å opprette et holdingselskap.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Men når bør du vurdere denne løsningen og hva er fordelene? Vi gir deg tre veldig gode grunner til å vurdere holdingstruktur.

Din egen «sparegris»

Fra et skatteståsted er den store fordelen med holdingselskap at du utsetter beskatning av aksjeinntekter. Eier du aksjer i driftsselskapet personlig, må du betale 31,68 % i utbytteskatt (2019). Det samme gjelder ved salg av aksjer i driftsselskapet da aksjegevinster også skattlegges med 31,68 % (2019).

Dersom du eier aksjene gjennom et holdingselskap, har du muligheter til å utsette denne beskatningen. Ettersom holdingselskapet er fritatt fra skatt på aksjeutbytter og -gevinster, vil utbyttet eller gevinsten fra driftsselskapet kunne reinvesteres skattefritt. Dermed kan holdingselskapet fungere som en «sparegris» der inntektene først kommer til beskatning ved utbetaling av utbytte til deg personlig.

 

Gunstig når flere eier

Med flere eiere som oppretter hvert sitt holdingselskap åpnes det for at hver av eierne kan utbetale utbytte til seg selv etter behov. På denne måten unngår man diskusjoner om selskapets utbyttepolitikk, diskusjoner som ofte er styrt av ulike personlige interesser. Utbytte fra driftsselskapet som utdeles til eiernes holdingselskaper vil først komme til beskatning når eierne velger å ta ut utbytte fra holdingselskapet.

Merk likevel at dersom holdingselskapet ikke eier mer enn 90 % av aksjene i driftsselskapet, må holdingselskapet inntektsføre 3 % av utbyttet. Skattesatsen på utbytte fra driftsselskapet til holdingselskapet blir da 0,66 % (3 % × 22 %).

 

Sprer risiko

Spredning av risiko er også en viktig grunn til å skille eierskap og drift. Dersom du driver virksomhet på flere områder, bør du vurdere å skille ut de forskjellige virksomhetsområdene i separate selskaper, under samme holdingselskap. Dette for å unngå at økonomiske problemer i ett av selskapene påvirker de andre selskapene.

Nedsiden sammenlignet med direkte eierskap til aksjene i selskapet som eventuelt går konkurs, er at holdingselskapet ikke får fradrag for tap på aksjene.

Dersom du arbeider i selskapet har du større muligheter å velge om du vil ta ut penger fra selskapet som lønn eller utbytte dersom du eier aksjene direkte. Hvis du jobber i driftsselskapet og tar ut lønn som utbytte til holdingsselskapet, vil skattemyndighetene kunne finne grunnlag for å tilordne utbyttet til deg som lønn. En mulighet er da likevel å ta ansettelse i holdingselskapet, og fakturere driftsselskapet for dine tjenester.

 

Trenger du hjelp?

Det er mange hensyn å ta ved vurderingen av om du bør opprette holdingselskap og hvordan du ellers bør organisere virksomheten din.

En omorganisering innebærer kostnader knyttet til selve prosessen, og det innebærer også administrasjon av flere selskaper. Velger du å omorganisere ved bruk av reglene om skattefrie fusjoner og fisjoner, er det særlig viktig at du får kvalitetssikret både gjennomførbarheten og gjennomføringen nøye.

Vi hjelper deg gjerne med vurderingen av om du bør omorganisere, og kan også bistå med gjennomføring av omorganiseringen.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

Tlf: 459 56 171

Epost: sbf@skatt.no