Betaling av forskuddstrekk og arb.giveravgift – frist for betaling er 15. januar

Stig Flesland

Når du skal betale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, må du summere beløpene fra to tilbakemeldinger. KID-nummeret vil være det samme for de to månedene i terminen.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Hvis du har sendt inn flere a-meldinger i løpet av en måned, vil den siste tilbakemeldingen oppsummere alle a-meldingene som er sendt i løpet av måneden.

Du som arbeidsgiver skal av eget tiltak betale summen av arbeidsgiveravgiftsbeløpet for de to foregående månedene.

Summen av arbeidsgiveravgiftsbeløpet for de to foregående månedene skal betales hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november.

Arbeidsgiveravgiften kan betales elektronisk. Elektroniske betalinger må ha gyldig KID-nummer. Bankene er pålagt å avvise elektroniske betalinger uten gyldig KID-nummer.

Kontonummer, KID-nummer og beløp som skal betales vil fremgå i tilbakebetalingen som sendes til deg som arbeidsgiver kort tid etter at a-meldingen er levert.

Arbeidsgiveravgiften skal betales til samme skatteoppkrever hele året. Dersom du som arbeidsgiver flytter i løpet av året, er det forholdet på tidspunktet for fristen for levering av a-meldingen for januar måned, 5. februar, som er avgjørende for hvor arbeidsgiveravgiften for hele året skal innbetales.

Minstegrensen for innbetaling av beregnet arbeidsgiveravgift for en oppgjørsperiode (termin) er kroner 100, jamfør skattebetalingsforskriften § 10-4-1. Arbeidsgiver er imidlertid ikke fritatt fra å levere a-melding.