8 vanlige spørsmål og svar om skattelistene

Stig Flesland

Hva viser skattelisten?

Listen over søkeresultatet viser navn, fødselsår, skattekommune og postnummer/poststed. Du velger en person i resultatlisten for å se på likningsopplysningene.

 

Hvorfor finner jeg ikke alle personer i skattelistene?

Skattelisten for personer inneholder ikke informasjon om:

  • avdøde personer
  • personer med sperret adresse
  • personer der opplysningene kan røpe et klientforhold
  • personer som er 17 år eller yngre ved det aktuelle inntektsårets utgang
  • personer uten fast bopel

 

Legges skattelistene ut på papir?

Nei, ordningen ble opphevet fra og med inntektsåret 2010.

 

Kan jeg bli fjernet fra skattelisten dersom jeg ber om det?

Nei, det er ikke mulig å reservere seg mot å stå i skattelisten. Det gjelder både skattelisten på skatteetaten.no og skattelisten som pressen har fått elektronisk tilgang til. Tilsvarende gjelder for skattelisten for aksjeselskap mv.

 

Hvor er skattelisten tilgjengelig?

Skattelisten er tilgjengelig på skatteetaten.no, men pressen publiserer også en rekke opplysninger basert på tilgangen til listene.

 

Hvem publiserer skattelisten på internett?

Det er Skattedirektoratet som legger ut skattelisten på skatteetaten.no.

 

Hvor lenge er skattelisten tilgjengelig?

Skattelisten ligger på skatteetaten.no fram til hele likningen for etterfølgende inntektsår er klar, det vil si omtrent ett år.

 

Blir mine oppslag i skattelistene logget?

Ja. Stortinget har besluttet at det skal loggføres hvem som gjør oppslag i skattelistene. Dette skal vises til de enkelte skattytere ved at de får opp en liste som viser navn, fødselsår, postnummer og postadresse for de personer som har gjort oppslag. De får samtidig opp tidspunktet for når oppslaget ble foretatt.

 

Kilde: Skatteetaten.no