Fortsetter å kutte formuesskatten

Stig Flesland

Det lykkes ikke regjeringen å fjerne formuesskatten i et jafs. I stedet kuttes den nå – bit for bit.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

I statsbudsjettet er det to endringer som foreslås:

  • Aksjerabatten økes fra 20 til 25 prosent.
  • Bunnfradraget økes minimalt – fra 1,48 mill. til 1,5 mill.

– Det er ikke uventet at rabatten økes. Regjeringen har vært opptatt av å redusere formuesskatten, spesielt på såkalt arbeidende kapital, og det er dette grepet som har fått bredest støtte i Stortinget, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Han mener endringene er til det bedre.

– Etter vårt syn er det positivt. Man likestiller norske og utenlandske eiere i større grad, ettersom utenlandske eiere slipper formuesskatt. Dermed er dette i mindre grad enn før konkurransevridende.

Han er imidlertid ikke like fornøyd med endringen i bunnfradraget.

– Samtidig er økningen i bunnfradrag så marginal at vi i praksis snakker om en innskjerping av formuesskatten. Et høyere bunnfradrag ville fritatt flere og kunne ha stimulert til sparing. Det er derfor skuffende at regjeringen – som har vært motstander av formuesskatten lenge – ikke øker bunnfradraget mer enn med 20.000 kroner.