Skattemeldingen: Slik søker du om utsettelse

Stig Flesland

Lønnstakere og pensjonister

Det kan søkes om fristutsettelse for lønnstakere og pensjonister skriftlig per brev eller elektronisk. Vanligvis innrømmes det inntil en måneds utsettelse med innlevering av skattemeldingen, men sjelden lenger enn til 31. mai.

Ektefeller må eventuelt sende hver sin søknad. Fristutsettelse for den ene ektefellen gjelder kun for denne og ikke automatisk for den andre ektefellen.

Den enkleste måten å søke om utsettelse for lønnstakere og pensjonister vil være å gå inn via Altinn.no og levere RF-1115 «Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelsen» elektronisk. Du vil da automatisk få 30 dagers utsettelse samt en bekreftelse på at søknaden er innvilget.

Næringsdrivende

Næringsdrivende kan søke elektronisk om 14 dagers utsettelse med innleveringen ved å gå inn via Altinn og levere RF-1114.

Når det gjelder fristutsettelse for næringsdrivende som bistås av regnskapsfører eller revisor, kan skattekontoret gi utsettelse med innleveringen for inntil 10 pst. av søkerens navngitte klienter. Det kan i disse tilfellene ikke gis utsettelse lenger enn en måned, dvs. til 30. juni. Søknaden kan sendes via Altinn på skjema RF-1113.