Skattemeldingen: Dette er listen over kjente feil

Stig Flesland

Det har dukket opp flere feil i skattemeldingen. Vi har samlet en oversikt over feil Skatteetaten er kjent med – og hva det har å si for deg.

Ifølge oversikten, som Skattebetalerforeningen har fått fra Skatteetaten, er det feil i grunnlagsdata, personer har fått feil skattemelding og det er enkelte visningsfeil når du ser skattemeldingen på nett.

Grunnlagsdata

Enkelte tredjeparter som har levert feil eller mangelfulle grunnlagsdata. I slike tilfeller har arbeidsgiver eller selskap plikt til å rette opp overfor Skatteetaten og sende ny, korrekt oppgave til skattyter.

I tillegg kommer to større feil, som rammer flere tusen personer:

  • Manglende innrapportering innskudd, utlån, renter fra S-banken 12.000 personer – skattepliktig må føre opp beløp som mangler.
  • Sparebank 1 har varslet feil i opplysninger rapportert til Skatteetaten for 33.000 fondskunder (se mediasak). Dette er en feil i skjermingsfradrag, som skattepliktig ikke kan endre selv. Vi arbeider med å avklare en løsning.

Andre feil

Av andre feil er det noen som blant annet er omtalt hos oss før, og feil som har mindre å si for skattyter.

  • Noen personer har mottatt skattemelding for næringsdrivende, men skulle ha mottatt skattemelding for lønnstakere og pensjonister. Alle som mottar skattemelding for næringsdrivende må levere den innen 31. mai, de kan ikke kan bruke leveringsfritak.
  • Feil med «12-deler», dvs. regel om skatteplikt, som betyr at det er beregnet for lite personfradrag for ca 800 personer som har flyttet til (eller fra) Norge i løpet av 2017. I hovedsak gjelder personer som har flyttet til Norge. Skatteetaten opplyser at dette er noe de korrigerer, slik at det blir riktig i skatteoppgjøret.  Skattyter trenger ikke å foreta seg noe.
  • Personer bosatt på institusjon som ikke har gitt beskjed til Skatteetaten om endringen: boligen blir oppført som sekundærbolig ut fra folkeregisterets opplysninger. Så lenge bolig ikke er utleid, skal man selv endre boligtype fra sekundær til primærbolig under pkt. 4.3 i skattemeldingen og sende med et vedlegg for å oppgi at personen er bosatt på institusjon.

Visningsfeil

Vi kjenner også til enkelte feil i visning av informasjon i skattemeldingen. Dette er feil som ikke påvirker skatteberegningen. Skatteetaten har korrekte opplysninger og skatteoppgjøret blir riktig.  Skattyter trenger derfor ikke å gjøre noe.

Eksempler på slike feil er:

  • opplysninger om BSU vises ikke i skattemelding for næringsdrivende.
  • informasjon om verdsettingsrabatt blir presentert på skattemeldingen delt i to linjer med en linje tekst mellom.