Skattemeldingen: Det «ukjente» fradraget for studenter

Stig Flesland

Hvis du som student i fjor hadde heltidsarbeid på studiestedet, og derfor bodde borte fra hjemmet på grunn av arbeidet, og pendlet hjem i denne perioden, har du krav på pendlerfradrag.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Som pendler vil du ha krav på fradrag for merutgifter til kost med 205 kroner per døgn i disse ukene.

Reiser

Fradrag for hjemreiser i samme periode er ikke så aktuelt, ettersom du først får fradrag når reiseutgiftene overstiger 22.000 kroner.

Fradraget gis etter samme regler og satser som ved arbeidsreise, og det vil si 1,56 per km inntil 50.000 km, og 0,76 kr mellom 50.000 og 75.000 km. Hvis det er brukt fly, kan du velge å kreve fradrag for faktiske kostnader til flybillett i stedet for avstandsfradraget.

Så lenge du ikke har faktiske utgifter til bolig på hjemstedet er det ikke fradragsrett for merutgifter til bolig (losji) på arbeidsstedet.

Slik slår det ut

Eksempel: Sunniva studerer i Bergen. Etter avlagt eksamen i slutten av mai jobber hun fulltid i syv uker før hun reiser til hjemstedet på ferie. I løpet de syv ukene er hun tre ganger på besøk hjemme, slik at hun totalt har oppholdt seg 43 dager i Bergen.

Fradraget for merutgifter til kost er dermed 43 x 205 kroner = 8.815 kroner, som føres i post 3.2.7. Summen av utgiftene til reisene til hjemstedet, og daglig reise mellom hybelen i Bergen og jobben i Bergen er under 22.000 kroner, slik at hun ikke har noe krav på fradrag for reiseutgifter.

Eksempel: Ida studerer i Oslo, og bor fortsatt hjemme hos foreldrene i Larvik. I fjor sommer hadde hun heltidsjobb i Oslo i hele sommerferien, og var bare hjemme i helgene.

Hun kan derfor kreve pendlerfradrag i form av merutgifter til kost med 205 kroner per døgn, og fradraget i skattemeldingen blir for henne 8.200 kroner (205 x 40 døgn). Skatten hennes reduseres dermed med 1.968 kroner.

Bare hvis det er heltid

Vær oppmerksom på at når studiene er hovedgrunnen til at du bor borte fra hjemmet, regnes du ikke som pendler, selv om du har deltidsjobb ved siden av studiene.

Det vil altså si at pendlerfradraget bare er aktuelt når du som student har heltidsarbeid i feriene.