Skattemeldingen: Investerte du i en gründerbedrift i 2017?

Stig Flesland

Foto: Colourbox

Da kan du ha krav på skattefradrag – og det kan kutte skatten med oppimot 120.000 kroner!

Fra 1. juli 2017 ble det innført en ordning som både skal gavne nyoppstartede selskaper og som kan gi skattefradrag.

Det er imidlertid satt en lang rekke krav til både selskapet og til deg som investor for at du kan få skattefradraget.

Krav til investeringen

Dersom du investerer direkte eller indirekte i aksjeselskap som er seks år eller yngre og under en viss størrelse, få rett til fradrag i alminnelig inntekt for inntil 500.000 kroner i årlige investeringer.

Fradraget reduserer ikke inngangsverdien på aksjene. Med en skattesats på 24 prosent kan en skattyter potensielt oppnå en skattereduksjon på 120.000 kroner.

Aksjeinnskuddet må minst utgjøre 30.000 kroner for å gi rett til fradrag.

Krav til selskapet

Ordningen er begrenset til selskap med

  • færre enn 25 ansatte beregnet etter årsverk og
  • årlige driftsinntekter og balansesum under 40 mill. kroner.

Selskapet må være seks år eller yngre, hovedsakelig drive annen aktivitet enn passiv kapitalforvalting og minst ha et lønnsgrunnlag på 400.000 kroner. Et selskap kan årlig ta imot inntil 1,5 millioner kroner i investeringer gjennom ordningen.

Slik føres fradraget

Fradrag føres i den nyopprettede posten 3.3.14 «Fradrag for investering i oppstartsselskap».

Posten skal være forhåndsutfylt dersom fradraget er innberettet av investeringsselskapet i Aksjonærregisteroppgaven. Men ettersom ordningen er helt ny er det definitivt grunn til å sjekke ekstra om opplysningene faktisk er rapportert inn – altså at de står i skattemeldingen din.

NB! Du får ikke fradrag dersom du eller noen nærstående er eller har vært aksjonær i selskapet på tidspunktet for investeringen.

NB! Nåværende og tidligere ansatte, samt nærstående til disse, kan ikke benytte seg av ordningen. Du kan heller ikke bli ansatt i selskapet i løpet av eiertiden.

Krever langsiktighet

Du må beholde aksjene i minst tre år for å beholde retten til fradraget. Det betyr at hel eller delvis realisering av aksjene i denne perioden fører til at du mister hele fradraget.

Også utdeling av utbytte i løpet av bindingstiden anses som brudd på vilkårene for fradrag. Aksjonærlån anses som utdeling av utbytte.