Bitcoin: Er avhengig av at skattytere selv forteller om gevinster

Stig Flesland

Skatteetaten får ikke inn opplysninger om bitcoinspekulasjon. Dermed kan spekulanter gjemme bort store gevinster.

I løpet av få år har det vært mulig for spekulanter å tjene seg rike på en såkalt kryptovaluta, bitcoin. Mange sammenligner nå investeringene i den heldigitale valutaen med tulipankrakket i Nederland for nærmere 400 år siden.

For skattemyndighetene kan bitcoin ende opp med å bli en hodepine. Skatteetaten har ikke oversikt over hvor mange som oppga dette i skattemeldingen for 2016, og det er heller ikke noe de får informasjon om fremover.

Dermed er det sannsynligvis mange som kommer til å la være å si fra på skattemeldingen om at de har blitt rike.

Kjøp og salg av Bitcoin er skattepliktig, og informasjon om gevinster og/eller tap er hver enkelt pliktig å informere om i skattemeldingen.

Skatteetaten skriver følgende på sine nettsider:

«Dersom du har eid, realisert eller «minet»bitcoin skal du oppgi dette i din skattemelding

Formue, kjøp og salg av bitcoin blir ikke direkte rapportert til skatteetaten. Dermed er du selv ansvarlig for å oppgi eventuell formue og gevinst/tap vedrørende bitcoin.

Dersom du eier, har «minet»eller kjøpt bitcoins i løpet av inntektsåret og disse er i din besittelse ved utgangen av inntektsåret, skal verdien av disse oppgis som formue i din skattemelding under post 4.5.4 «Annen skattepliktig formue».

Dersom du har solgt bitcoin som du eier, eller har «minet»og solgt bitcoin i inntektsåret skal det beregnes gevinst eller tap ved realisasjon av denne. Gevinst føres i din skattemelding under post 3.1.12 «Annen inntekt» og tap under post 3.3.7 «Andre fradrag».

Dokumentasjon som må tas vare på for å kunne verifisere oppgitte opplysninger i skattemeldingen: 

  • Transaksjonslogg/ dokumentasjon over realiserte bitcoins fra formidlere/vekslere med Bitcoins adresser.
  • Dokumentasjon som viser dato for når de solgte bitcoins er anskaffet, minet eller kjøpt inkludert bitcoin adresser for disse og inngangsverdien.
  • Logg fra mining – oversikt over antall minede bitcoins og tidspunktet for innvinning av disse (payout address).
  • Du trenger ikke sende inn dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis Skatteetaten etterlyser dokumentasjonen.