Vordende elbileiere kan se inn i 2018 i trygg forvissing om at det fortsatt kommer til å være avgiftsgunstig å kjøpe elbil.

Statsstøtte

ESA har godkjent de norske ordningene som fritak for merverdiavgift, omregistreringsavgift, trafikkforsikringsavgift og gunstige avskrivningssatser.

Dette regnes som statsstøtte, og måtte derfor godkjennes av ESA. Nå har ESA sagt seg enige i at elbiler enda ikke er konkurransedyktige med fossile biler og at det derfor er behov for støtte til elbilmarkedet.

Hva omfatter dette?

Godkjenningen innebærer en videreføring av eksisterende fritak for merverdiavgift. Videre innebærer godkjenningen at nye fritak for omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgift trer i kraft fra 1. januar 2018.

ESA har også godkjent gunstige avskrivningsregler med virkning fra og med inntektsåret 2017 for elektriske varebiler ervervet etter 20. desember 2016. ESAs godkjenning av fritaket for merverdiavgift gjelder ut 2020, mens godkjenningen av fritak for omregistreringsavgift, trafikkforsikringsavgift og gunstige avskrivningsregler gjelder ut 2023.

ESA har samtidig anmodet Norge om en evaluering av fritaket for merverdiavgift etter to år.