Regnestykket som får deg til å velge el-bil

Stig Flesland

Vil du ha argumenter for å bruke en elbil som firmabil? Det finnes flere tusen av dem.

Fortsatt utgjør ikke elbiler mer enn litt over tre prosent av bilene i Norge, men salget er sterkt økende.

Velger du elbil (NB! ikke hybridbiler) som firmabil kommer du særdeles gunstig ut da en benytter kun halvparten av listeprisen i forbindelse fastsettelsen av den private fordelen.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Det gjør store utslag for den årlige fordelsbeskatningen for deg som velger elbil som firmabil.

– Vi har tatt utgangspunkt i en som er ansatt i et firma han ikke eier. Dersom du eier selskapet selv blir regnestykket noe annerledes, ettersom du da også er arbeidsgiver og må ta hensyn til den delen av regnestykket. Men generelt kan man si at det normalt sett vil være gunstig også for arbeidsgivere å la arbeidstaker velge elbil fremfor bensin- eller dieselbil, sier Kjell Magne Ryland, rådgiver i Skattebetalerforeningen.

Populær Tesla

Regnestykket til Ryland viser at du sparer over 20.000 kroner på å velge Tesla fremfor en like dyr bil som går på fossilt brennstoff.

– Har du en lønn på 600.000 kroner betaler du 33.150 kroner ekstra i skatt dersom du for eksempel har en Tesla S med en listepris på 500.000 kroner i 2014 som firmabil. Hadde du i stedet hatt en bensin- eller dieselbil med samme listepris ville skatten utgjort 56.580 kroner. Du sparer altså 23.430 kroner i skatt ved å velge elbil i stedet for en bensin – eller diesel bil gitt disse forutsetningene. I tillegg er elbilene fritatt for parkerings- avgifter og bompenger og du har anledning å kjøre i kollektivfeltet – i hvert fall per dags dato, sier Ryland.

– Totalpakken blir dermed veldig lukrativ for deg som har muligheten til å velge elbil, og regnestykket er nok med på å forklare hvorfor for eksempel Tesla har blitt så populært.

Lønnsom Leaf

Men også andre, og billigere, elbiler er gunstige å ha som firmabil. Nissan Leaf er langt rimeligere enn Tesla, og har en listepris på bare 235.000 kroner. Her viser regnestykket at skatten blir halvert for deg som velger denne fremfor en bensin- eller dieselbil med samme pris.

– I tillegg til at det er gunstig skattemessig, slik disse regnestykkene viser, er det også andre fordeler som er verdt å merke seg, sier Ryland.

For arbeidsgiver er det blant annet redusert arbeidsgiveravgift. I tillegg er driftskostnadene lavere enn for biler som går på diesel og bensin.

– Det som er greit å trekke frem er at årsavgiften er mye lavere, forsikringspremien vil normalt sett være lavere, strømkostnadene er betraktelig lavere enn kostnaden for drivstoff, kjøp av el-bil er fritatt for engangsavgift og merverdiavgift, sier Ryland.

Flere goder

I tillegg er det gode muligheter for lavere årlige vedlikeholdskostnader. Dette er vanskeligere å tallfeste, men med en enkel og rimelig teknologi vil det være naturlig å tro at det er penger å spare også her. Det som driver kostnadene opp for el- biler er batteriskift. Her varierer prisen, blant annet avhenger denne kostnaden av ditt kjøre- og lademønster – og hvordan du behandler batteriene.

– Andre goder er gratis transport av elbilen på riksveiferger (fører må betale), gratis passering i alle landets bomstasjoner og gratis parkering på alle landets kommunale P-plasser, sier Ryland.

Hele regnestykket finner du i Skattebetaleren 01/14 (logg inn på skatt.no for å lese)