Alle virksomheter må melde inn dette – ellers risikerer de tvangsmulkt

Stig Flesland

Foto: Colourbox

Fra 1. januar 2018 har alle virksomheter plikt til å melde varslingadresse til Enhetsregisteret. Konsekvensene av å ikke melde inn adresse kan bli dagbøter.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Dette fremkommer av forskriften til enhetsregisterloven.

Les forskriftsendringene her

Ifølge forskriftsendringen får alle virksomheter nå en plikt til å melde en elektronisk varslingsadresse. Det vil i prakssi si en epostadresse eller et mobiltelefonnummer.

Dersom virksomheten din er registrert i Altinn i dag, skal plikten være oppfylt. Det eneste man må sørge for er at opplysningene oppdateres når det skjer endringer. Nystartede virksomheter melder varslingsadresse via samordnet registermelding.

Riset bak speilet er, som i flere tilfeller, trussel om tvangsmulkt. Dersom et pålegg om levering av slike opplysninger ikke følges innen den fristen som er gitt, kan virksomheten ilegges løpende tvangsmulkt inntil meldingen blir inngitt.