Endring fra 1. november: Skattefri kostgodtgjørelse på reiser uten overnatting

Stig Flesland

I en kunngjøring fra Skattedirektoratet fremkommer det at det fra og med 1. november kommer en ny tolkning når det gjelder skattefri kostgodtgjørelse.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Tidligere har man kunnet legge til grunn at dersom man har rett til kostgodtgjørelse etter særavtalen for reiser i staten, har denne også vært skattefri.

Fra og med 1. november har dette imidlertid endret seg, og nå skal retten til å motta skattefri kostgodtgjørelse i utgangspunktet knyttes opp til om reisen skal anses som yrkesreise etter skattereglene. Det skriver Skattedirektoratet i en kunngjøring.

Skattefri godtgjørelse på dagsreiser

– Ved reiser i oppdrag for arbeidsgiver kan arbeidstakers kostnader til blant annet kjøring og merutgifter til mat og losji dekkes trekkfritt dersom krav til type reise er oppfylt og kostnaden dokumenteres ved reiseregning, heter det i kunngjøringen.

Se også: Få med deg de viktigste nyhetene for 2018 på vårt «Praktisk skatte- og regnskapskurs»

Dette innebærer blant annet at du kan få trekk- og skattefri kostgodtgjørelse på dagsreiser, selv om dette er en reise som utføres etter en fast og definert arbeidsinstruks, som for eksempel at du har to faste kundebesøk hver uke, at du reiser til et avdelingskontor fast to dager hver uke eller at du har daglige reiser i en viss periode.

Gjelder for inntektsåret 2017

Skattedirektoratet skriver at denne forståelsen av tjenestereisebegrepet for dagsreiser innenlands legges til grunn fra og med inntektsåret 2017.

Imidlertid skal vilkåret om at reisen må anses som yrkesreise etter FSFIN §§ 6-44 flg. først anvendes ved rapporteringer fra og med 1. november.

– Det er således ikke nødvendig å korrigere innrapporteringer foretatt i 2017 før 1. november, såfremt arbeidsgiver ved sin vurdering rundt trekkplikt-/fritak på godtgjørelsen har sett hen til hvorvidt arbeidstaker på reisen utøver ordinært arbeid eller ikke. For rapportering fra og med 1. november 2017 må arbeidsgiver også vurdere om reisen anses som yrkesreise.

Endringene kommer også til å medføre at Skatte-ABC-en blir endret.