Dagens skattetips: Hvilken skatteklasse lønner seg?

Stig Flesland

Skal ektefeller lignes i skatteklasse 1 eller skatteklasse 2? Det er et spørsmål som ofte har gått igjen når vi har besvart spørsmål.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Hvilken skatteklasse du settes i, har betydning for hvor stort personfradrag du får. Det gis automatisk personfradrag i alminnelig inntekt ved skatteberegningen (det hverken føres i eller fremgår av selvangivelsen), og fradraget avhenger av skatteklasse:

  • Klasse 1 – 50.400 kroner (2016: 51.750 kroner)
  • Klasse 2 – 74.250 kroner (2016: 76.250 kroner)

Personfradraget er altså ikke et fradragsbeløp ved inntektsfastsettingen, men et skattefritt fribeløp ved beregning av skatt på alminnelig inntekt (nettoinntekt). Personfradraget kan ikke føre til negativ inntekt, og dermed heller ikke gi fremførbart underskudd.

Når lønner det seg?

Hvis ektefellen din har lav eller ingen nettoinntekt, for eksempel fordi hun eller han studerer, vil han eller hun ikke få noe nytte av sitt personfradrag. Du kan da lignes i skatteklasse 2. Dette innebærer at du får et personfradrag som i 2015 utgjør 74.250 kroner.

Økningen i personfradraget reduserer skatten med 6.440 kroner (27 prosent av 23.850 kroner) i 2015.

Hva som lønner seg i det enkelte tilfelle; felles ligning i skatteklasse 2 eller særskilt ligning i skatteklasse 1, beror på en konkret vurdering av ektefellenes inntekter og fradrag.

Skattemyndighetene skal benytte den skatteklassen som er mest gunstig for dere, men for sikkerhets skyld bør du likevel sjekke i selvangivelsen om du har fått riktig skatteklasse. Hvis skatteklassen er feil må du selv gi beskjed om dette i selvangivelsen, under post 5.0 «Tilleggsopplysninger».

Banner bli medlem 2016

Slik får du redusert skatten

Eksempel: Arne og Eva er gift. Arne studerer og har derfor ingen lønnsinntekt. De leier ut en leilighet Eva arvet etter sin tante, med samlede netto leieinntekter på 80.000 kroner per år.

Dersom Eva fører leieinntektene opp i sin selvangivelse, vil Eva og Arne lignes sammen i klasse 2, fordi Arne ikke har noen inntekter. De vil da til sammen få et personfradrag på 74.250 kroner.

Dersom de i stedet fører leieinntekten opp i Arnes selvangivelse, vil de i stedet lignes i klasse 1. Samlet personfradrag blir da 100.800 kroner.

Ekteparet sparer til sammen 7.168 kroner i skatt på å føre leieinntektene i Arnes selvangivelse ((kr 100.800 – kr 74.250) * 27 %).

Usikker? Vi kan bistå deg – les mer om medlemskap i Skattebetalerforeningen!