Enklere og bedre opsjonsbeskatning

Stig Flesland

Det skal bli lettere for oppstartsbedrifter å bruke opsjoner for å lokke til seg nøkkelkompetanse – hvis regjeringen får det som den vil

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

– Den nye ordningen vil gjøre opsjoner til en mer attraktiv avlønningsform i små oppstartsselskap. Regjeringen ønsker å gjøre det lettere for gründere i en startfase, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Utsatt skatt

Etter den nye ordningen skal fordeler ved opsjoner til ansatte i små oppstartsselskap, inntil en grense på 30 000 kroner, skattlegges først når aksjene realiseres.

Ordningen kan dermed bistå små oppstartsselskap slik at de kan tilby en mer konkurransedyktig avlønning for ansatte.

Se også: Få med deg de viktigste nyhetene på vårt «Praktisk skatte- og regnskapskurs»

Med dagens regler skattlegges opsjoner gitt i arbeidsforhold når opsjonen innløses i aksjer. Dette kan by på særlige utfordringer for små oppstartsselskap fordi fremtidig verdi ofte er spesielt usikker og aksjene er vanskelige å omsette på innløsningstidspunktet.

Det kan derfor være krevende for den ansatte å dekke skatteregningen og for selskapet kan det være tyngende å betale arbeidsgiveravgiften.

Krav til selskapene

Regjeringen foreslår at ordningen skal gjelde for aksjeselskap som på tidspunktet for tildeling av opsjonen, er seks år eller yngre. Selskapene må ha ti ansatte eller færre og kan verken ha driftsinntekter eller balansesum som overstiger 16 millioner kroner.

Ordningen gjelder for nyansettelser etter 1. januar 2018. For å omfattes av ordningen må den ansatte sitte med opsjonen i minst tre år før innløsning.

Ordningen stiller også nærmere krav til blant annet omfanget av den ansattes arbeidstid i selskapet, samt eierskapsbegrensninger for den ansatte og for offentlige aktører.

Den foreslåtte ordningen vil innebære statsstøtte for de omfattede selskapene, og den må derfor notifiseres til, og godkjennes av, ESA før ikrafttredelse.

Ordningen vil etter forslaget gjelde fra 1. januar 2018, forutsatt at den da er godkjent av ESA.