Regjeringen vurderer «skattesmutthull»

Stig Flesland

Den forskjellige skattleggingen av kapitalinntekter og eierinntekter har medført at det er mulig å redusere skattleggingen av aksjelignende investeringer gjennom å investere i blant annet Unit Link og opsjoner.

Vil du ha nyheter fra Skattebetalerforeningen på e-post?

Nå varsler Siv Jensen at Finansdepartementet vil se på mulige regelendringer som gjør at dette «smutthullet» tettes.

Jensen kom med dette svaret da hun fikk skriftlig spørsmål av Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om problemstillingen:

«Selv om skjermingsfradraget bidrar til å nøytralisere forskjellene i beskatning av direkteeide aksjer og aksjeinvesteringer ved bruk av fondskonto, vil det gjeldende regelverket likevel innebære ulik beskatning av disse aksjeinvesteringene. Det bør vurderes om det er hensiktsmessig at et slikt investeringsprodukt med et minimalt forsikringselement skal følge reglene for kapitalforsikringer. Departementet vil som en del av oppfølgingen av Skattemeldingen vurdere om det er behov for regelendringer på dette området. Her er det tale om vanskelige avgrensninger, og det er foreløpig uvisst hvor lang tid et slikt arbeid vil ta.»

Les hele svaret her