Dagens skattetips: Så du trodde fristen for å levere var 30. april?

Stig Flesland

I mange år har fristen for å levere skattemeldingen (selvangivelsen) vært 30. april. Så skulle man også tro at det var i år. Men det er ikke tilfelle.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Nye regler

I år er faktisk fristen for å levere skattemeldingen tirsdag 2. mai. Og forklaringen er ganske enkel: 30. april er på en søndag, og i følge den nye skatteforvaltningsloven medfører det at skattebetalere får litt ekstra tid på seg til å levere.

Det bekrefter også Merete B. Jebsen, pressesjef i Skattedirektoratet, i en epost:

– Skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister skal etter skatteforvaltningsforskriften § 8-2-3 leveres innen utgangen av april. I 2017 faller 30. april på en helgedag  og det følger av skatteforvaltningsloven § 5-5, som henviser til Domstolsloven § 149, at det ikke regnes som for sent dersom du leverer 2. mai.

Slipper utsettelse

For mange vil det si at de kanskje slipper å søke om utsettelse. Og at de kan bruke 1. mai-helgen til å gjøre en siste sjekk på tallene før levering.

– Mange har nok ikke vært klar over denne muligheten som kom med de nye reglene, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

– For dem som sliter med å rekke fristen vil det være fint å benytte de ekstra dagene. Da trenger de heller ikke å søke om utsettelse, noe som ville forsinket skatteoppgjøret.