Skattekurs: 6 viktige grunner til å oppdatere deg!

Stig Flesland

VIKTIG OPPDATERING: Nye skatteregler gjør Skattebetalerforeningens skattekurs svært nyttig. (Foto: Colourbox)

Med Skattebetalerforeningens årlige skatte- og regnskapskurs får du en viktig og nyttig gjennomgang av nyheter innen skatt/avgift og bokføring/regnskap/revisjon for 2016 og 2017. Det kan være viktigere enn du tror.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Foran neste år er det flere nyheter som er viktige å ha med seg for alle som jobber med skatt. Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen trekker frem seks endringer som kommer til å prege hverdagen din.

Ny skattemelding for merverdiavgift. Dagens omsetningsoppgave blir fra 2017 erstattet av en helt ny skattemelding mva. Det er nødvendig å lære seg hvordan ny oppgave skal fylles ut for alle som i dag leverer omsetnings-oppgave.

Ny skatteforvaltningslov. Alle forvaltningsreglene (klage, tilleggsskatt, bøter, frister mv.) for skatt og avgift blir fra 2017 samlet i én ny lov – skatteforvaltningsloven. Det er naturlig nok viktig å ha kjennskap til loven for alle som arbeider med skatt og avgift.

Igjen endres skattleggingen av eierinntekter. Vi viser deg hvordan dine klienter kan tilpasse seg endringene på en fornuftig måte.

Omklassifisering av lån fra eget selskap. Her kom det avklaringer i 2016, men hvor absolutte er reglene, hvordan skal unntakene tolkes og hvilke uavklarte problemer finnes?

Nye formuesskatteregler fra 2017. Disse reglene gir en endret verdsettelse av aksjer, andeler, driftsmidler og tilhørende gjeld. Endringer gjelder også for næringseiendom og sekundærbolig.

Ny aksjesparekonto. Er dette et godt alternativ sammenlignet med andre mulige spareformer?

Praktisk orientert

I tillegg er det foreslått store forenklinger i aksjeloven (redusert krav til aksjekapital, fjerning av en rekke særattestasjoner, vesentlige endringer i reglene om avtaler mellom aksjonær og selskap, mv.), og vi gir deg oppdatering på de viktigste dommene og uttalelsene, blant annet om delingsøkonomi, skillet vedlikehold/påkostning, endret beskatning av skogbruk og ny finansskatt.

– Alt dette og mye mer gjennomgås, og målet med kurset er å gjennomgå de mest matnyttige nyhetene for 2016 og 2017. Går du på dette kurset vet du at du ikke har gått glipp av viktige endringer, sier Lothe.

– Hvem passer kurset for?

– Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag som regnskapsfører, revisor eller rådgiver.

Sammen med kurset får du også Skattebetalerforeningens svært populære kursdokumentasjon. Dette er en bok på omtrent 300 sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet.

Våre kursdeltakere bruker kursmappen som oppslagsverk i etterkant av kurset, og har på denne måten glede av kurset i hele 2017.

Se vår kursoversikt for å finne ut når vi holder kurs i nærheten av deg!