2017: Omsetnings­oppgaven forsvinner

Stig Flesland

Foto: Colourbox

Omsetningsoppgave for merverdiavgift erstattes av mva-melding fra 2017. Hvilke konsekvenser får det?

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Fra 1. januar 2017 må alle som er momsregistrerte ha en oppdatert versjon av regnskapssystemet sitt. Årsaken er at vi får en ny ordning, der omsetningsoppgaven erstattes med en mva-melding. Her skal blant annet moms på innførsel av varer (importmoms) innberettes.

Alle momsregistrerte virksomheter skal fra og med 1. termin 2017 levere mva-meldingen. Frister for innlevering og betaling endres ikke.

Det er imidlertid verdt å merke seg at alle terminer som gjelder 2016 skal rapporteres på dagens oppgave. Mva-meldingen gjelder transaksjoner fra 1.1.2017.

Kjøp fra utlandet

Kjøper du varer fra utlandet, også enkeltinnkjøp, må du selv beregne og bokføre moms for importen. Du får ikke lenger faktura på momsen fra speditøren eller tolletaten.

All vareimport fra utlandet, også enkeltinnkjøp, gir deg plikt til å beregne og betale innførselsmerverdiavgift. Fra 2017 skal du rapportere innførselsmerverdiavgift for varer i mva-meldingen i stedet for i tolldeklarasjonen.

I dag inngår avgiften i tolldeklarasjonen og betales ved importen. Ofte er det en speditør som ordner dette på tollstedet på vegne av deg. Virksomheter med løpende import har gjerne egen tollkreditt.

Fra 2017 oppgis ikke lenger innførselsmerverdiavgiften og avgiftsgrunnlaget i tolldeklarasjonen. Virksomheten må selv beregne avgiftsgrunnlag og avgift ut fra opplysninger i tolldeklarasjonen m.m.

Alle varer skal likevel deklareres til Tolletaten, og toll og særavgift betales ved deklarering som i dag.

Dette blir som før

• Alle varer skal likevel deklareres til Tolletaten, og toll og særavgift betales ved deklarering som i dag.

• For virksomheter som ikke er mva-registrert, og privatpersoner, skal innførselsmerverdiavgift som i dag oppgis på tolldeklarasjonen og betales ved fortolling.

Dette må du forberede

• Regnskapssystemet, konti og mva-koder må være oppdatert og tilpasset mva-meldingen før 1.1.2017. Dette er nødvendig for å få ut tall spesifisert på mva-meldingens 19 poster. Sjekk med din systemleverandør eller regnskapsfører hvordan du skal oppdatere. Dette gjelder selv om du ikke importerer noe.

• Sett deg inn i reglene om innførselsmerverdiavgift. Virksomheten har ansvar for beregning, innberetning og innbetaling av innførselsmerverdiavgift. Sett deg inn i hvordan du finner beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift, blant annet tollverdi.

• Gå gjennom avtaler og rutiner internt, med regnskapsfører og eventuelle speditører. Lag rutiner for hvordan innførselsmerverdiavgiften skal behandles. Tenk på at tolldeklarasjonene må være tilgjengelig for den som skal beregne avgiften. Tolletaten vil tilby en Altinn-rapport med oversikt over alle deklarasjoner.