Hvilken momsgrense gjelder?

Stig Flesland

Regjeringen foreslo nye momsgrenser både for registrering i mva-registeret og for netthandel. Men hvilke grenser er det som nå gjelder?

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Etter tautrekking mellom de politiske partiene endte det opp med at regjeringen gikk tilbake på forslaget om å øke registreringsgrensen for registreringsplikt i mva-registeret.

Dermed beholdes dagens omsetningsgrense på 50.000 kroner.

Når må du registrere deg?

Dette innebærer at næringsdrivende skal registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning og uttak som er omfattet av mva-loven (avgiftspliktig og avgiftsfri omsetning) til sammen har oversteget 50.000 kroner i løpet av en periode på tolv måneder. Du skal altså legge til mva. på (hele) den første fakturaen som overskrider grensen.

Det er bare omsetning som omfattes av merverdiavgiftsloven som teller med ved vurderingen av om beløpsgrensen er oversteget. Omsetning unntatt fra avgiftsplikt er således ikke med i dette beregningsgrunnlaget.

Veldedige og allmennyttige organisasjoner skal ikke registrere seg før avgiftspliktig omsetning har passert 140.000 kroner.

Netthandel

Dernest blir det ikke en økning i grensen for avgiftsfri import (typisk for netthandel) til 500 kroner, slik regjeringen opprinnelig foreslo. Nå ender det opp med en ny grense på 350 kroner, inkludert frakt og forsikringskostnader.

Tidligere var denne grensen på 200 kroner, men da kom frakt og forsikringskostnader i tillegg.