Høy tiltro til Skatteetaten, men…

Stig Flesland

Foto: Colourbox

Norske bedrifter har en høy tiltro til Skatteetaten, og svært mange av bedriftene har et godt inntrykk av etaten. Men det er et alvorlig skjær i sjøen for etaten. Det fremkommer av en undersøkelse Skatteetaten selv har utført.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Mange i kontakt

Rundt 7 av 10 norske bedrifter har vært i kontakt med Skatteetaten i løpet av de siste 12 månedene. I denne sammenhengen er kontakt definert som at de enten har brukt telefon, besøkt hjemmesiden til Skatteetaten, besøkt etaten fysisk, sendt/mottatt e-post eller sendt/mottatt brev.

Veldig mange av disse bedriftene er fornøyd med servicen de har mottatt.

Betaler for mye?

Bedriftene som har hatt en sak til behandling har stort sett fått medhold i saken, men bedriftene er likevel ikke helt fornøyd med saksbehandlingstiden.

Bedriftene er imidlertid ikke helt overbevist om rådgivningen de får. Det var bare 34 prosent som sa seg helt eller delvis i utsagnet:

«Skatteetaten er interessert i å hjelpe virksomheten vår til å ikke betale for mye skatt».