Så du trodde feriepengene var skattefrie?

Stig Flesland

SOMMER OG SOL (Foto: Colourbox)

En av de vanligste misoppfatningene innenfor skatt er at feriepengene er skattefrie. Det er de ikke.

Feriepenger tjenes opp året før ferien avvikles og betales istedenfor lønn under feriefravær. Den som ikke har vært i jobb året før, har også rett til ferie, men ikke til feriepenger. Retten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet – det at man utfører arbeid i annens tjeneste. Frilansere og selvstendige oppdragstakere har ikke rett på feriepenger etter ferieloven.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Feriepengene beregnes av det arbeidstakeren har fått i lønn og annet arbeidsvederlag i opptjeningsåret. Utbetalinger til reiseutgifter, andel av nettoutbytte eller feriepenger utbetalt i opptjeningsåret, inngår ikke i beregningsgrunnlaget.

Feriepengene utgjør 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere over 60 år, er satsen 12,5 prosent. Dersom det er avtalt flere feriedager enn loven krever, blir prosentandelen tilsvarende høyere. Hvis dere er omfattet av tariff- eller annen avtale som gir en femte ferieuke, er den ordinære satsen 12 prosent. (14,3 for arbeidstakere over 60 år.)

Ikke trekkpliktig

I motsetning til lønn er ikke feriepenger trekkpliktige når de er utbetalt året etter opptjeningsåret. Arbeidsgiver kan altså utbetale disse feriepengene uten å holde noe tilbake til dekning av skatten. Forklaringen er at arbeidsgiver i stedet krever inn skatten på feriepengene i den øvrige lønnen resten av året.

Feriepengene skal arbeidsgiveren «legge til side» for de ansatte, slik at de framkommer som en gjeldspost i regnskapet. Det er vanlig å avtale at feriepengene utbetales i en bestemt måned (f.eks. juni). Arbeidstakerne får da vanlig lønn når ferien avvikles dersom denne avvikles på et annet tidspunkt.

Når du bytter jobb eller slutter, skal du ha utbetalt de feriepengene som er opptjent fram til sluttdato. Utbetalingen skal normalt skje siste lønningsdag før fratreden.

Banner bli medlem 2016

Klassisk feil

Feriepengene er altså skattepliktig inntekt for mottakeren, og her bommes det ganske ofte. Hvis du bytter jobb i løpet av året får du, som nevnt, feriepengene utbetalt samme året som du slutter. Det medfører at du får langt høyere inntekt enn det som er lagt til grunn i skattekortet – og dermed risikerer du en ganske kraftig restskatt året etter.

En annen feil er at det er fort gjort å glemme at feriepengene skal skattes av.

Eksempel: Du skiftet jobb i løpet av 2014 og fikk feriepenger fra din tidligere arbeidsgiver utbetalt i 2015. Dette beløpet kom ikke med på den ferdigutfylte selvangivelsen for 2015. Du tenkte ikke noe på det, for du regnet med at feriepengene var skattefrie. Det trodde du helt til du fikk brev fra Skatteetaten om at de vil ilegge deg tilleggsskatt.

Grunnen til at feriepengene ikke kom med på selvangivelsen var nemlig bare at din tidligere arbeidsgiver ikke leverte lønns- og trekkoppgave til skattemyndighetene innen fristen for å få med beløpet på den forhåndsutfylte selvangivelsen.

FAKTA OM FERIEPENGER

Prosentsatsen er 10,2 for personer under 60 år. For personer over 60 år er prosentsatsen 12,5 av inntekt inntil 6 G og 10,2 av inntekt utover 6 G.

Prosentsatsen er 10,2 for personer under 60 år. For personer over 60 år er prosentsatsen 12,5 av inntekt inntil 6 G og 10,2 av inntekt utover 6 G.

I de tilfeller hvor man er omfattet av tariffavtale, ansatt i Staten eller hvor det er inngått en privat avtale med arbeidsgiver (krav på 5 ferieuker), er feriepengesatsen 12 %.