Våre skattekurs i Oslo

Stig Flesland

Vinteren 2016/2017 skal Skattebetalerforeningen avholde fem skattekurs i hovedstaden. Passer noen av datoene deg?

Praktisk skatte- og regnskapskurs, Oslo 02.desember Informasjon/påmelding
Praktisk skatte- og regnskapskurs, Oslo 13.desember Informasjon/påmelding
Praktisk skatte- og regnskapskurs, Oslo 20.desember Informasjon/påmelding
Praktisk skatte- og regnskapskurs, Oslo 04.januar Informasjon/påmelding
Praktisk skatte- og regnskapskurs, Oslo 12.januar Informasjon/påmelding