Statsbudsjettet 2017: Lekkasjene så langt

Stig Flesland

Foto: Bård Brinchmann Løvvig

Statsbudsjettet for 2017 legges frem torsdag 6. oktober. Men allerede noen dager før er mange saker lekket – andre har regjeringen selv varslet tidligere.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

  • Det blir en del endringer for deg med bil. Bensinavgiften økes med 15 øre og dieselavgiften med 35 øre. Samtidig skal årsavgiften reduseres med 12 prosent, og det er varslet at satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. Samlet sett skal dette gi et skattekutt for bilistene.
  • Det innføres en egen «finansskatt» som skal være en kombinasjon av høyere arbeidsgiveravgift og en egen sats i selskapsskatten for finanssektoren.
  • I revidert budsjett ble det varslet at det vil bli foreslått en midlertidig og avgrenset ordning med utsatt formuesskatt for eiere av virksomheter som går med regnskapsmessig underskudd. Det tas sikte på at ordningen skal gjelde fra og med inntektsåret 2016.
  • Regjeringen har også varslet at den vil komme med viktige avklaringer knyttet til merverdiavgiftskompensasjon for kommunesektoren. I budsjettet er det ventet en nærmere gjennomgang, spesielt knyttet opp mot problemstillingene rundt kulturhus og boliger for sosiale formål.

Er det saker vi har glemt? Si fra til oss på epost!