Advokaten hjelper deg

Stig Flesland

LÅNT UT PENGER – IKKE FÅTT IGJEN

Jeg har lånt ut penger til en tidligere venn. Han har ikke betalt, og det er tatt ut forliksklage for å avbryte foreldelse. Forliksrådet har imidlertid innstilt behandlingen av saken uten å ta stilling til kravet. Hva gjør jeg for å unngå at kravet foreldes?

ADVOKATEN SVARER

Her vil en måtte finne frem til hva som kan gjøres for å bevare virkningen av fristavbrytelsen. Dette reguleres av tvisteloven § 18-3 andre ledd: «Når foreldelse er avbrutt ved forliksklage, opphører denne virkningen dersom stevning, eller eventuelt forliksklage, ikke er sendt til retten innen ett år fra forliksrådet innstilte behandlingen av saken.»

Høyesterett har våren 2016 avklart et grensetilfelle for handlinger som kan avbryte foreldelse etter en innstilling i forliksrådet.

Dommen HR-2016-1287-A gjaldt et tilfelle med to skyldnere, hvor forliksklage ble tatt ut overfor begge. Forliksrådet innstilte saken. Saken overfor den ene skyldneren ble bragt inn for tingretten ved stevning, og det ble der inngått rettsforlik. Saken overfor den andre skyldneren ble ikke bragt inn for tingretten. Derimot sendte kreditor et prosessvarsel etter foreldelsesloven § 19 nr. 1.

Høyesteretts oppfatning var at et prosessvarsel etter foreldelsesloven § 19 nr. 1 kan være fristavbrytende, men det kan ikke bevare fristavbrudd som allerede er foretatt. Skal fristavbrudd etter forliksklage opprettholdes, må det skje på de måtene som er fastsatt i tvisteloven § 18-3 andre ledd, det vil si normalt ved stevning.

Trenger du bistand?

Kontakt SBF Skatteadvokater!
Advokat Trond Olsen   +47 958 28 010

 

sbf@skatt.no