Dagens skattetips: Spar skatt med redusert ligningsverdi

Stig Flesland

Primærboligen, altså den du bor i fast, verdsettes i selvangivelsen til 25 prosent av en anslått markedsverdi. Denne ligningsverdien er basert på en sjablongmessig fastsatt kvadratmetersats som bygger på beregninger fra Statistisk Sentralbyrå.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Ligningsverdien for primærbolig skal ikke overstige 30 prosent av reell markedsverdi. Dersom ligningsverdien likevel er over 30 prosent av reell markedsverdi, kan ligningsverdien settes ned etter krav fra eier. Du må i så fall fremlegge dokumentasjon på eiendommens markedsverdi.

Krever dokumentasjon

Markedsverdien kan dokumenteres ved takst, meglers verdivurdering eller såkalt observerbar markedsverdi. Det siste vil kunne være aktuelt dersom du nylig har kjøpt eiendommen, eller dersom tilnærmet lik eiendom i nærheten nylig er omsatt. For inntektsåret 2015 må dokumentasjonen være av nyere dato enn 1. juli 2015.

Dersom du kan vise til at den reelle markedsverdien er lavere enn den Skatteetaten har lagt til grunn, vil ligningsverdien settes ned til 30 prosent av den reelle markedsverdien. Den prosentvise reduksjonen i kvadratmetersatsen gjelder de fem neste år, uten at du behøver å fremlegge ny dokumentasjon.

Banner bli medlem 2016

Slik får du redusert skatten

Eksempel: Alf har en enebolig på 190 kvadratmeter i Ski kommune. Boligen er bygget i 1980. For inntektsåret 2015 er beregnet kvadratmetersatsen 27.132 kroner for en enebolig av denne størrelse oppført i 1980 i Ski kommune.

Beregnet markedsverdi er 5.155.036 kroner, og ligningsverdien blir 1.288.759 kroner. 

Alf kan imidlertid dokumentere at eneboligen har en reell markedsverdi på 3,2 millioner kroner. Ligningsverdien skal da settes til 960.000 kroner (30 prosent av 3,2 mill. kr) for 2015.

Siden sjablongberegningen ga en ligningsverdi på 1.288.759 kroner, må denne reduseres med omtrent 25,5 prosent for at ligningsverdien skal utgjøre 960.000 kroner.

Alf vil derfor få redusert den sjablongfastsatte ligningsverdien med 25,5 prosent de neste fem årene uten å sende inn ytterligere dokumentasjon.

Dersom Alf hadde vært i posisjon til å betale formueskatt, ville denne reduksjonen av ligningsverdi ha spart ham for nærmere 2.800 kroner i skatt i 2015.

Usikker? Vi kan bistå deg – les mer om medlemskap i Skattebetalerforeningen!