Dagens skattetips: Sjekk at reisefradraget stemmer

Stig Flesland

Mange får reisefradraget forhåndsutfylt i selvangivelsen. Du bør imidlertid sjekke at beløpet stemmer. Det beløpet som er forhåndsutfylt, er basert på fjorårets tall.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Reisefradraget er 1,50 kroner per kilometer – uansett om du reiser kollektivt, bruker egen bil, sitter på med venner eller må bruke drosje. Satsen reduseres til 0,70 per kilometer for reise over 50.000 kilometer i året. Det gis ikke fradrag for reisestrekning utover 75.000 km per kalenderår.

Summen av reisefradraget må reduseres med et bunnfradrag. I 2015 var dette 16.000 kroner. 

Banner bli medlem 2016

For å beregne reisefradraget multipliserer du først antall kilometer per dag med antall arbeidsdager og ganger opp med riktig kilometersats.

Antall arbeidsdager finner du på følgende måte:

  • Ved fulltidsstilling med vanlig femdagers uke, regner man med 230 arbeidsdager i løpet av året.
  • Fravær utover ferie (sykdom, avspasering mv) skal trekkes fra dersom fraværet utgjør mer enn 15 arbeidsdager i året.
  • Ved flere arbeidsreiser til og fra arbeid i løpet av en dag, skal faktisk antall reiser regnes med.
  • Ved deltidsjobb regnes det reelle antall dager.

Var du syk deler av fjoråret, eller økte stillingsprosenten siste år, må du passe på å øke fradraget.

Har du skiftet bolig eller arbeidssted, kan fradraget bli høyere eller lavere enn det som er forhåndsutfylt, avhengig av ny avstand mellom hjem og arbeidssted. Fradraget for arbeidsreise reduseres ikke selv om du benytter firmabil.

Eksempel: 1. januar 2015 flyttet arbeidsgiveren til Jostein, slik at han fikk 40 km å kjøre hver vei til og fra jobb. Det er 10 km mer enn i 2014. I selvangivelsen er det imidlertid lagt til grunn at Jostein har en reiseavstand på 30 km til jobb.

I selvangivelsen til Jostein for 2015 har Skatteetaten lagt til grunn at han har krav på følgende fradrag: 
30 km x 2 x 1,50 kroner x 230 dager = 20.700 kroner. Etter bunnfradraget på 16.000 kroner, blir det igjen 4.700 kroner i fradrag. 

Men dette er for lite. Han skal egentlig ha mer i fradrag, ettersom regnestykket ser slik ut: 
40 km x 2 x 1,50 kroner x 230 dager = 27.600 kroner. Etter å ha trukket fra bunnfradraget, blir fradraget 11.600 kroner. 

Usikker? Vi kan bistå deg – les mer om medlemskap i Skattebetalerforeningen!