Dagens skattetips: Fordeling av renteinntekter

Stig Flesland

Ektefeller har friheten til å føre de fleste kapitalinntekter og kapitalutgifter som de selv vil. Normalt sett har ikke dette noe å si for skatten du betaler.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Men av og til kan det ha noe å si – som i dette eksempelet:

Få medlemsbladet gratis

Eksempel: Stein er lønnsmottaker og har betydelige renteinntekter. I 2015 utgjorde lønnsinntekten 800.000 kroner og renteinntektene 80.000 kroner. Hans ektefelle Inger har pensjon på 116.000 kroner. Fordi hennes pensjon er lavere enn 180.806 kroner, vil hun ha krav på et skattefradrag på 30.800 kroner. Hennes skatt på pensjonen er imidlertid bare på 14.545 kroner, slik at hun ikke får utnyttet 16.255 kroner av skattefradraget.

I denne situasjonen vil det lønne seg å overføre renteinntekter på 60.204 kroner fra Stein til Ingers selvangivelse. Som en følge av overføringen øker skatten hennes med 16.255 kroner, til 30.800 kroner, og hun får utnyttet skattefradraget på 30.800 kroner fullt ut.

Usikker? Vi kan bistå deg – les mer om medlemskap i Skattebetalerforeningen!