Bolig i utlandet – skatt i Norge?

Stig Flesland

Dersom du eier fast eiendom i utlandet, skal denne i utgangspunktet skattlegges i Norge som om den hadde ligget i Norge.

Det skal fastsettes en ligningsverdi, og det skal beregnes skatt av formue. Det skal også beregnes skatt av inntekt dersom eiendommen direktelignes, eller dersom eiendommen er en fritakslignet fritidseiendom med leieinntekter som overstiger 10.000 kroner.

Se mer om beskatning av leieinntekter i utlandet

Skatteavtale mellom Norge og det landet eiendommer ligger i, kan likevel bestemme at eiendommen er unntatt beskatning i Norge.

Se oversikten over land Norge har skatteavtale med

Ligningsverdi

Ligningsverdien fastsettes etter norske regler. En eventuell ligningsverdi fastsatt etter utenlandske regler har ingen betydning i Norge.

Både bolig- og fritidseiendommer i utlandet verdsettes etter reglene som gjelder for fritidseiendommer i Norge. Ved verdsettelsen skilles det ikke på om eiendommen er primærbolig eller sekundærbolig. For eiendommer som ikke tidligere har fått fastsatt en ligningsverdi settes ligningsverdien til maksimalt 30 prosent av omsetningsverdien.

Merk at verdsettelse av utleid næringseiendom i utlandet skjer etter de ordinære reglene for utleid næringseiendom, altså basert på faktiske utleieinntekter.

Forskjellige typer skatteavtaler

Det finnes to forskjellige sett regler som overordnet forteller hvilken metode som skal brukes for å fordele skatt i skatteavtaler med andre land. Det er:

  • Skatteavtale med kreditmetode
  • Skatteavtale med unntaksmetode

Les mer om disse her på skatt.no