Endelig enighet om statsbudsjettet

Stig Flesland

De borgerlige samarbeidspartiene ble omsider enige om et statsbudsjett for 2016, men det kom noen dager på overtid. Og det inneholder noen skuffelser for folk flest.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Forliket innebærer at det strammes inn på følgende punkter:

 • Skattefri sats for kilometergodtgjørelse tjenestereiser settes ned til 3,80 kr/km for alle personbiler
 • Fjerne skattefrihet for sluttvederlag
 • Økt el-avgift 1,5 øre
 • Økt smøreoljeavgift med 5 %
 • Økt svovelavgift med 5 øre
 • Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) økes med 20 kr/tonn CO₂-ekvivalenter
 • Avgift på utslipp av NOₓ økes med 1,50 kroner per kg
 • Innføre avgift på flyreiser

På den andre siden gis det litt tilbake i skattelettelser:

 • Trinnskatt, redusert sats trinn 1 til 0,44 pst.
 • Innslagspunktet i trinn 1 økes med 1.000 kroner til 159.800 kroner.
 • Skattefradraget for pensjonister settes til 29 880 kroner.
 • Økt forsørgerfradrag, 2.000 kroner
 • Heve grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 10.000 kroner
 • Skattelette ved salg av landbrukseiendom innad i familien
 • Økt grense for fradrag ved gaver til frivillige organisasjoner fra 20.000 til 25.000
 • Øke grensen for når frivillige må betale arbeidsgiveravgift til 55.000 kroner per ansatt / 550.000 per organisasjon

Slår feil vei for enkelte

– Det er ikke store justeringer i skattene i dette forliket. De største pengene hentes inn på økte avgifter, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Det er endringen i trinnskatten som slår best ut for de med lavere inntekter. Denne endringen kommer sannsynligvis for å kompensere for nettopp økte avgifter som økt el-avgift og lignende.

– Regjeringen henter også inn noen kroner på å redusere skattefri kilometergodtgjørelse. Dette er en godtgjørelse som gis dersom du bruker egen bil på yrkesreiser, og godtgjørelsen skal i utgangspunktet dekke utgiftene med kjøringen. Nå har imidlertid forliket endt med at satsen settes ned til 3,80 kroner per kilometer for alle personbiler, og det er nok lite populært for de som bruker bilen mye i jobben, sier Lothe.

For en person som kjører 10.000 kilometer i jobben med egen bil betyr endringen at han kan motta 3.000 kroner mindre skattefritt enn i dag.

Les mer om budsjettenigheten her