Utvalg skal utrede delingsøkonomien

Stig Flesland
Regjeringen har oppnevnt et offentlig utvalg som skal utrede «hvordan delingsøkonomien kan gi mer effektiv ressursbruk.»

– Delingsøkonomien kan gi fordeler for forbrukerne og fremme verdiskaping og produktivitet. Vi har bedt utvalget vurdere både mulighetene og utfordringene med framveksten av delingsøkonomien, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Det er Tommy Staahl Gabrielsen, professor i økonomi ved Universitetet i Bergen, som skal lede utvalget.

I utvalget sitter også:

 • Professor Espen Rasmus Moen, Oslo
 • Advokat Siri Teigum, Oslo
 • Sjeføkonom Roger Schjerva, Halden
 • Professor Tor Wallin Andreassen, Bærum
 • Direktør Randi Runa Svenkerud Flesland, Oslo
 • Gründer Anders Hordvei Mjåset, Oslo
 • Direktør Christine Korme, Oslo
 • LO-sekretær Trude Tinnlund, Fredrikstad

Mandatet inkluderer blant annet følgende hovedpunkter:

 • Vurdere om reguleringer bør justeres for å oppnå større grad av symmetri mellom delingsøkonomien og tradisjonelle virksomheter, og vurdere om det eksisterer reguleringer som enkelte aktører bør unntas fra.
 • Vurdere mulige virkninger av delingsøkonomien for arbeidslivet, herunder for arbeidstakere og oppdragstakere. Utvalget skal vurdere konsekvensene av at det kan bli flere selvstendig næringsdrivende, og om det er behov for endringer i reglene for denne gruppen.
 • Undersøke reguleringer i enkeltmarkeder der delingsøkonomiaktører er særlig framtredende, og vurdere om det er behov for endringer av reguleringene som følge av ny teknologi eller nye forretningsmodeller.
 • Vurdere om det er behov for å endre reguleringer på tvers av markeder, innbefattet forbrukerrettigheter og krav til standarder.

Det skal legge fram sin innstilling innen 1. februar 2017.