Vil geleide deg bort fra dyre feil

Stig Flesland

SKATT PÅ BOLIG: Skatteetaten er ekstra på vakt når det gjelder skatt på utleieinntekter.

De siste årene har flere næringsdrivende som driver med eiendom gjort feil som har kostet dem dyrt. Nå vil Skattebetalerforeningens rådgivere vise deg hvordan du unngår å tape store beløp i et eget nettkurs.

Momsfelle ble det kalt i flere aviser. Fellen bestod i at du som utleier glemte å fylle ut et kryss i riktig rubrikk i et skjema (frivillig registrering), og feilen kostet i verste fall millionbeløp.

Se mer informasjon: Skatt og moms på fast eiendom (nettkurs)

– Det er ikke mange slike momsfeller, og den viktigste, den av fellene som har rammet flest næringsdrivende, ble relativt nylig fjernet. Det vil imidlertid ikke si at resten av dette feltet er helt problemfritt, sier Hilde Alvsåker, avgiftsrådgiver i Skattebetalerforeningen og redaktør for publikasjonen Avgiftsnytt.

– Det store problemet er nemlig at konsekvensene av å gjøre feil, som i tilfellene med disse momsfellene, kan bli at du – eller selskapet ditt – ikke får fradrag for moms du skulle hatt fradrag for. I sin ytterste konsekvens er det feil til flere millioner kroner, sier Alvsåker videre.

God oversikt

Sammen med Jan H. Bangen, som er advokat i Skattebetalerforeningen, har Alvsåker derfor utviklet et kurs som de håper skal hjelpe alle som driver med forvaltning av fast eiendom å gjøre gode valg. Kurset skal avholdes både her i Norge og i utlandet i høst, og kursholderne tror det er mange som har mye å hente på å få med seg kurset.

– Det vi prøver å få til er å gi en grunnleggende oversikt over skatte- og merverdiavgiftsreglene ved forvaltning av fast eiendom. Etter å ha gått på kurset bør dette være informasjon som «sitter i ryggraden», slik at det er mulig å vurdere forskjellige skatte- og avgiftsregler selv eller vite hvor og når du må søke nærmere svar, sier Bangen.

Advokaten peker også på flere grunner til å få med seg dette kurstilbudet.

– Som nevnt er det, selvsagt, viktig å unngå unødvendige moms- og skattefeil. I tillegg bør du ha kontroll på hva som er riktig og nøyaktig behandling og vite hva som må dokumenteres der dette er nødvendig. For å sette dette litt på spissen – i blant kan det være både riktig og viktig å stagge og kontrollere både overivrige eiere og andre aktører når prosessene skrider fremover.

Han mener derfor at dersom du ikke er helt trygg på hvor sterk kunnskapen din er om det avgifts- eller skattemessige ved forvaltning av eiendom – ja, så kan det være lurt med en oppdatering.

– På den måten sørger du for at du er trygg på at organiseringen er riktig, og ikke minst: Du blir en (bedre) rådgiver i alle ledd ved drift av fast eiendom og i transaksjoner med fast eiendom – som kan gjennomgå avtaler og sjekke hvilke skatte- og avgiftsmessige konsekvenser disse har.