En viktig grense for deg som er interessert i delingsøkonomi

Stig Flesland

Ordet «delingsøkonomi» har kommet på manges lepper i de siste årene. Med tjenester som Airbnb (utleie av bolig eller del av egen bolig), Über (taxi) og Nabobil (bilutleie) – for å nevne noen – har vi fått flere tjenestetilbydere som gir valgmuligheter og som er egnet til å gi både Skatteetaten og grå hår i hodet.

Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost

Årsaken er at dette ikke rapporteres inn på samme måte som andre inntekter innrapporteres. Noe av dette er skattefritt – men dersom du kommer over visse beløpsgrenser oppstår det skatteplikt.

Hvis du for eksempel leier ut din egen bil – som du selv bruker vanligvis – kan du ifølge Lignings-ABC tjene opp til 10.000 kroner skattefritt:

«Særskilt utleie av innbo og løsøre, f.eks. fritidsbåt o.l., anses i praksis ikke å gi overskudd når eieren også bruker det privat og utleieinntekten er under kr 10 000 per år.»

Samtidig presiseres det i Lignings-ABC at privat innbo og løsøre også kan være brukt i yrket. Dette kan i så fall gi konsekvenser for både vurderinger av inntekten og for vurderinger ved salget.

Hovedregelen er imidlertid at en realisasjon av løsøre som er brukt privat med sporadisk utleie, anses ikke for å ha gitt skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap.