Slik er utleieinntekten skattefri

Stig Flesland

Hvis du skal leie ut boligen er dette gode tips å ta med seg.

Leier du ut en del av boligen man selv bor i, er leieinntektene i mange tilfeller skattefrie. For at leieinntektene skal være skattefrie må boligen fritakslignes. Det er kun eneboliger eller tomannsboliger som eier selv bor i, som kan fritakslignes. Utleieinntekt i flermannsbolig er alltid skattepliktig.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

I fritakslignet bolig er leieinntekten skattefri dersom eier selv benytter minst 50 prosent av boligen, regnet etter utleieverdi.

Eksempel

A eier en enebolig, med en liten hybel i kjelleren. Utleieverdien på den delen av eiendommen A benytter selv er 15.000 kr per måned, mens utleieverdien på hybelen er 5.000 kr per måned. As leieinntekter er skattefrie.

Vær klar over at når eiendommen er seksjonert, skal hver seksjon behandles for seg som en egen eiendom. En seksjonert bygning bestående av for eksempel to familieleiligheter, er to eneboliger – og ikke en tomannsbolig. Dette betyr at dersom du bor i den ene seksjonen skal denne seksjonen fritakslignes, mens den andre seksjonen må regnskapslignes hvis den er utleid.

Skattefri utleie i bolig

En enebolig er en bolig med én familieleilighet, mens en tomannsbolig er en bolig med to familieleiligheter.

Det vil si at leiligheter, rekkehus og lignende også omfattes av begrepet enebolig og tomannsbolig. En bolig med én familieleilighet og én eller flere uselvstendige eller selvstendige hybler, er også en enebolig.

For at en bolig skal kunne fritakslignes, må eieren selv bruke minst halvparten av boligen som egen bolig regnet etter utleieverdi. Med utleieverdi menes en normal utleieverdi for vedkommende leilighet/boligdel på det frie marked. Arealet er ikke avgjørende i en slik sammenheng, men ofte henger selvsagt areal og utleieverdi sammen.

Utleie deler av året

Utleie av hele boligen deler av året er i utgangspunktet skattepliktig. Dette gjelder også når eieren benytter boligen selv den resterende delen av året.

For å skjerme lave utleieinntekter og kortere utleieperioder, er årlig brutto leieinntekter på 20.000 kroner eller mindre likevel skattefrie. Du vil da heller ikke kunne kreve fradrag for kostnader ved utleien. Det er et krav for skattefrie leieinntekter at eieren selv benytter boligen i et minst like langt tidsrom som den er utleid i løpet av året.

Eksempel

A leier ut sin bolig i november og desember 2013 for kroner 9.500 kroner per måned. Han har selv bodd i boligen frem til november. Leieinntektene er da skattefrie. Hadde han derimot anskaffet boligen umiddelbart før utleien tok til, og ikke selv bodd i boligen, ville leieinntektene vært skattepliktige, selv om de ikke overstiger kroner 20.000.

Du skal imidlertid trå forsiktig dersom du leier ut hybelen i huset og vurderer å leie ut hele huset i en måned eller to. To eksempler kan vise hvordan inntektene henholdsvis er skattefrie – og hvordan du går på en smell.

Eksempel

C har en enebolig med hybelleilighet. Frem til desember bor han i eneboligen og leier ut hybelleiligheten for 5.000 kroner per måned. I desember leier han også ut den delen han selv bor i for 15.000 kroner. Leieinntektene gjennom hele året er skattefrie.

Hvis årlig brutto leieinntekt ved å leie ut hele boligen derimot overstiger beløpsgrensen på 20.000 kroner, vil alle utleieinntektene være skattepliktige. Dette gjelder også de utleieinntekter som knytter seg til utleie av hybelen i eksemplet ovenfor.

Eksempel

D har en enebolig med hybelleilighet. Frem til desember bor han i eneboligen og leier ut hybelleiligheten for kr 5.000 per måned. I desember leier han også ut den delen han selv bor i for 21.000 kroner. Leieinntektene gjennom hele året er skattepliktige.

For mer informasjon om utleie, les Skattebetaleren 03/2014

NB! Dette er en sak fra vårt arkiv, og satser og regler kan ha endret seg siden den først ble publisert. Hvis du trenger oppdaterte råd, kontakt oss på 22 97 97 00!