Skattefrie inntekter fra garasjeutleie

Stig Flesland

Foto: Colourbox

Dersom du leier ut garasjen din kan inntektene fra dette være skattefrie i sin helhet.

Det er kanskje ikke aktuelt for veldig mange utenfor bylignende strøk, men i byer leies ofte parkeringsplasser av både private og bedrifter. Som utleier av parkeringsplassen er det mulig å tjene gode, skattefrie kroner på et slikt utleie. Men da må enkelte krav være oppfylt.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Hvis du bor i et seksjonert bygg anses hver seksjon som en egen eiendom. Fellesarealer som garasjeanlegg eller boder som benyttes av beboerne i et seksjonert boligsameie, anses av Skatteetaten å ha en såkalt «tjenende funksjon» for leilighetene i sameiet. Det vil si at de inngår som en del av skattyters bolig- eller fritidseiendom.

Dermed vil inntekt en sameier har ved utleie av sin egen garasjeplass eller bodplass i et slikt sameie omfattes av skattefritaket for leieinntekter.

Hvis du eier en enebolig og har en parkeringsplass i en frittstående garasje som leies ut, kan dette også medføre at du får skattefrie leieinntekter. Her skal bruken vurderes sammen med boligen din for å finne ut om garasjen har en «tjenende funksjon».

Hvis bygningen har en tjenende funksjon til boligen blir den vurdert under ett med hovedbygningen, uavhengig av om boligen er en enebolig, tomannsbolig eller flermannsbolig.

NB! Ombygging av en garasje til varig utleiebolig medfører derimot at den tjenende funksjonen opphører.

Les mer hos Skatteetaten