Penger igjen? Ikke vær for fornøyd!

Stig Flesland

Skatteoppgjøret er klart for mange – noe som er synlig på en rekke bankkonti landet over i dag. Men ikke si deg fornøyd med at du har fått penger tilbake. Det kan være at du ikke har fått det du har krav på.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Sammen med skatteoppgjøret følger det med en utskrift som viser hva som er grunnlaget for om du får penger tilbake eller må betale restskatt. Det er denne utskriften du bør bruke noen minutter på å gjennomgå. Dette er spesielt viktig hvis du gjorde endringer i den forhåndsutfylte selvangivelsen – da bør du ha kopien av selvangivelsen du leverte foran deg ved gjennomgangen.

Noe av det enkleste å sjekke er at du har kommet i riktig skatteklasse. Hvilken skatteklasse du er blitt lignet i finner du på skatteoppgjøret oppe til høyre for navnet ditt.

I tillegg er følgende punkter viktige å sjekke:

  • Har du fått fradragene du førte opp i selvangivelsen?
  • Er inntekter, for eksempel aksjegevinster, kommet med?
  • Hvis du gjorde korreksjoner i noen av postene, er disse tatt hensyn til?
  • Er gjeld og gjeldsrenter, formue og inntekt av fast eiendom fordelt mellom deg og den du eier sammen med slik dere hadde ført opp?
  • Er formuesgjenstander (bil, båt, hus) du kjøpte eller solgte i løpet av året tatt med eller utelatt fra din formue?
  • Har du fått BSU-fradraget?
  • Har du fått fradrag for skatt betalt i utlandet?