Dom: Skatteetaten tapte sak om utleie

Stig Flesland

Gulating lagmannsrett avsa 4. mars 2015 dom i en sak om utleie av egen bolig. Dommen er rettskraftig.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Skattyter eide en bygård på fire etasjer. Skattyter anførte at hele eiendommen utgjorde en tomannsbolig: Første etasje utgjorde én familieleilighet, mens andre, tredje og fjerde etasje til sammen utgjorde familieleilighet nummer to. Første og andre etasje var utleid, mens skattyter selv benyttet tredje og fjerde etasje. Andre etasje besto av fire hybler, og det sentrale spørsmålet i saken var om denne etasjen i realiteten utgjorde en egen familieleilighet. I så fall ville hele bygården anses som en flermannsbolig, og utleieinntektene være skattepliktige.

Skattemyndighetene la i endringsvedtak for årene 2003 til 2009 til grunn at utleieinntektene var skattepliktige, og ila tilleggsskatt.

Lagmannsretten la til grunn at hele eiendommen utgjorde en tomannsbolig, og at leieinntektene var skattefrie. Etter lagmannsrettens syn kunne andre etasje ikke anses som en familieleilighet når skattyter hadde adgang til – og av og til benyttet – deler av arealet.

Les hele dommen i Skattenytt.