– For vanskelig å endre skattekortet

Stig Flesland

Foto: Bo Mathisen

Skatteetaten bør gjøre det enklere for skattebetalerne å endre skattekortet – hvis ikke risikerer flere tusen restskatt neste år, mener Skattebetalerforeningen.

150.000 flere skattebetalere ligger an til å få restskatt for inntektsåret 2014 enn tilfellet var i 2013, ifølge NRK. Skatteetaten mener dette tallet kan øke ytterligere for 2015. Den viktigste årsaken er at lånerenten er lavere enn noen gang – noe som medfører at rentefradraget krymper.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Det er derfor et stort paradoks at det er vanskelig å finne og endre skattekortet på Altinn.

– Først må du vite informasjon om skattekortet finnes under «Skattetrekksmelding». Når du så skal fylle ut «Søknad om endring av skattekort/forskuddsskatt», blir du møtt av et skjema med mer enn 50 ulike poster hentet fra selvangivelsen din. Det står ikke noe om hvilke poster du må fylle ut eller endre, sier Jan H. Bangen, advokat og fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Han påpeker også at selv om du kun er lønnsmottaker og vet hva årslønnen din kommer til å bli, må du like fullt fylle ut brutto lønn, brutto pensjon, brutto lottinntekt og forskuddstrekk så langt i 2015 for å endre skattekortet.

– Det er for vanskelig for den jevne skattebetaler å endre skattekortet, og skjemaet er for vanskelig når det er gjort så omfattende. Mye av innholdet i skjemaet medfører vurderinger og beregninger som mange skattytere ikke er vant til å foreta, og resultatet kan bli at mange får en helt unødvendig restskatt, sier Jan H. Bangen.

En undersøkelse blant Skattebetalerforeningens medlemmer viser at omtrent 25 prosent gruer seg til selvangivelsen og synes at den er vanskelig. Mye tyder på at dette ikke bare gjelder for medlemmer i Skattebetalerforeningen – disse er tross alt mer opptatt av skatt enn øvrige skattebetalere.

– Det vi i Skattebetalerforeningen erfarer er at fokuset på nye, tekniske løsninger skaper et digitalt skille der mange faktisk vegrer seg, eller har direkte angst, når de skal sjekke selvangivelsen eller på andre måter skal forholde seg til Skatteetaten, sier Jan H. Bangen.

– Vår oppfordring til Skatteetaten er at man ikke nedprioriterer de som ikke er nettvante og at det uansett gjøres enklere for folk å endre skattekortet. Skatteetaten sitter allerede på en rekke opplysninger om oss – det burde være unødvendig å rapportere dem inn hver gang vi som skattebetalere har kontakt med Skatteetaten.