De viktigste datoene i 2015

Stig Flesland

Colourbox

Dette er datoer du bør plotte inn i almanakken eller i en annen kalender.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Februar 2015

01. februar

Du skal ha mottatt oppgavene du trenger i forbindelse med selvangivelsen. Det vil si årsoppgaver fra bank, arbeidsgiver, NAV, barnehage og så videre. Dersom du savner en årsoppgave på dette tidspunktet: Kontakt den som skulle ha sendt den til deg og etterlys den. Jo tidligere du oppdager eventuelle feil, jo mindre arbeid slipper du når selvangivelsen kommer.

Mars 2015

01. mars

Siste frist for å bli e-bruker og få selvangivelsen 2 uker før andre. For å bli e-bruker, gå til følgende side:

19. mars

Selvangivelsen blir tilgjengelig elektronisk for første pulje e-brukere. Du må logge inn i Altinn for å få tilgang til selvangivelsen.

24. mars

Selvangivelsen blir tilgjengelig elektronisk for alle skattytere.

April 2015

07. april

Utsendelse av selvangivelsen på papir starter.

30. april

Frist for å endre og levere selvangivelsen. Om du ikke rekker det må du søke om utsatt leveringsfrist. 30. april er siste frist også for dette.

30. april

Frist for levering av aksjeoppgave

Trenger du bistand til noe i forbindelse med selvangivelsen? Vi kan hjelpe deg! Kontakt oss på post@skatt.no eller på 22979700.

Mai 2015

31. mai

Betal eventuell restskatt før denne dagen for å unngå rentetillegg.

Juni 2015

24. juni

Skatteoppgjøret er klart for de aller fleste.

Pengene vil i mange tilfeller være på konto i løpet av samme uke, men senest 14 dager etter. Får du restskatt er fristen for å betale etter sommerferien.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

August 2015

05. august

Andre pulje av skatteoppgjøret er klart.

10. august

Klagefrist for juni-oppgjøret. Er du usikker på om noe er feil, eller trenger du hjelp til å klage? Kontakt oss på post@skatt.no.

20. august

Betalingsfrist 1. termin for restskatt. Restskatt under 1.000 kroner forfaller i sin helhet denne dagen. Restskatt over 1.000 kroner deles i to like deler og den første innbetalingen må gjøres innen denne dagen.

Oktober 2015

14. oktober

Det siste skatteoppgjøret er klart.

16. oktober

Skattelistene – søk blir tilgjengelig.

November 2015

25. november

Klagefrist for oktober-oppgjøret

Desember 2015

09. desember

Frist for betaling av restskatt 2. termin (oktober-oppgjøret)

14. desember

Utsending av informasjon om skattekort starter.