Tips: Skatt på reiseforsikring?

Stig Flesland

Arbeidsgiveren min har kjøpt reiseforsikringer til alle ansatte. Blir jeg skattepliktig dersom arbeidsgiver dekker premien for meg?

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Dersom arbeidsgiver dekker reiseforsikring for deg i forbindelse med en yrkesreise, vil dette ikke være skattepliktig for deg. Det er heller ingen skatteplikt om arbeidsgiveren din har fått en ordning der det ikke koster noe mer i premie for en reiseforsikring som også gjelder private reiser.

Hvis det derimot er en differanse mellom det forsikringen for yrkesreisen ville ha kostet, og den forsikringen som også kan brukes av deg privat, blir du skattepliktig for differansen. Dette beløpet behandles som lønn, og skal derfor føres på selvangivelsen, inngå i din alminnelige inntekt, samt i grunnlaget for beregning av trygdeavgift og toppskatt.

Har du spørsmål om skatt eller avgift? Bruk medlemsfordelen din i Skattebetalerforeningen og spør oss om hjelp!