Nyheter

Unngå dobbeltbeskatning ved arbeid i utlandet

Spesielle regler ved utenlandsopphold gjør at det er store muligheter for å gjøre feil. En av konsekvensene kan være å måtte betale skatt dobbelt opp. Vi viser deg noen av…

3 gode grunner til å opprette holdingselskap

Den stadig økende skattleggingen av aksjeinntekter kan aktualisere behovet for å opprette et holdingselskap. Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost Men når…

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Betaling av forskuddstrekk og arb.giveravgift – frist for betaling er 15. januar

Når du skal betale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, må du summere beløpene fra to tilbakemeldinger. KID-nummeret vil være det samme for de to månedene i terminen. Interessert i nyheter om skatt,…

De viktigste datoene i 2019

Vi har samlet de viktigste datoene i 2019 for deg som er lønnsmottaker, pensjonist og student. Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost…

HAR BETALT MYE: De rikeste har fått en kraftig skatteøkning de siste årene. Er det galt å gi skattelette også til denne gruppen?

Gjennomføring av utleggstrekk – innbetalingsplikt er 15. januar

Arbeidsgivere plikter å gjennomføre trekk i lønn dersom skatteoppkreveren har pålagt dette. Utleggstrekket skal gjennomføres i medhold av skattebetalingsloven § 14-5 og beløpene skal innbetales til den skatteoppkreveren som har…

Fornuftige endringer i aksjeloven

Det finnes mer enn 330 000 aksjeselskaper i Norge. Selv om de vedtatte og foreslåtte endringene i aksjeloven er små vil mange nyte godt av dette. Interessert i nyheter om skatt,…

Årsregnskapet for de små blir enklere

De minste virksomhetene kan for årsregnskapet 2018 benytte seg av begrenset regnskapsplikt, mener Norsk Regnskapsstiftelse. Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost Regnskapsloven…

Skattekortendringer kan gi deg for høyt skattetrekk i 2019

En helt ny metode for å beregne skatten din kan gi svært store utslag. – Den nye beregningsmåten gir svært god grunn til å sjekke skattekortet ekstra nøye, sier Per-Ole…

Aktuelle regelverksendringer fra 1. januar 2019

Fra og med første nyttårsdag er det en rekke nye regler som gjelder på skatte- og avgiftsområdet. Vi har samlet sammen de viktigste.   SKATT Skattesatser   Skatt på alminnelig inntekt…

A-meldingen: Frist og innhold i forbindelse med nye regler

A-meldingen for desember må sendes inn senest 7. januar.  Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost A-meldingen skal leveres den 5. i hver…