Nyheter

Sommerstengt

Skattetelefonen vil være åpen i sommer, bortsett fra uke 29 og 30 (fom. 17. juli tom. 28. juli). I år holder Skattebetalerforeningen sentralbordet stengt i uke 28, 29 og 30 (fom….

Leie ut bolig i sommer? Dette må du tenke på

 I utgangspunktet er leieinntekter fra bolig skattepliktig, enten som kapitalinntekt eller som virksomhetsinntekt. Det er imidlertid unntak fra skatteplikt ved utleie av inntil halvparten av egen bolig – regnet etter…

Tvangsmulkt har blitt melkeku for Skatteetaten

Skatteetaten har – fra og med i år – mulighet til å straffe alle næringsdrivende som leverer opplysninger for sent med bøter, eller tvangsmulkt som det heter på fagspråket. Og…

Kan tape titusener i skatt

Eldre som har fått fast opphold på sykehjem opplever at primærboligen har blitt gjort om til sekundærbolig i skattemeldingen av Skatteetaten. Denne lille omklassifiseringen kan koste de eldre dyrt. Interessert…

Kun 36 søkte om utsatt formuesskatt

Ordningen ble lansert med brask og bram før jul. Nå viser det seg at det praktisk talt ikke er noen som trenger å utsette betaling av formuesskatt. Interessert i nyheter…

Næringsdrivende: De viktigste postene du må sjekke

For å hjelpe deg litt på vei har vi sett på noen av de mest aktuelle fradragene – hvordan de beregnes og hvor i næringsoppgaven de skal føres. Interessert i…

Levering av skattemelding for næringsdrivende: Hva må du levere?

Alle næringsdrivende må levere skattemeldingen elektronisk. Leverer du skattemeldingen på papir vil denne bli ansett som ikke levert og du risikerer tvangsmulkt. Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift?…

Viktige skatteendringer i revidert budsjett 2017

Regjeringen la i dag frem forslag til revidert budsjett for 2017, og foreslår samtidig disse endringene i skattelovgivningen: Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert…

Vi trenger dine innspill!

Fra 1. januar trådte den nye skatteforvaltningsloven i kraft. Som mange nok har fått med seg samler loven saksbehandlingsreglene for skatt og avgift i én felles lov, noe som har…

Vinneren av Sløseriprisen 2016: Helse Sør-Øst

Sløseriprisen deles ut av Skattebetalerforeningen og Nettavisen hvert år og setter fokus på det offentliges bruk av skattebetalernes penger. Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost Vinneren…