Nyheter

Dagens skattetips: Utleieinntekter? Slik gjør du det i skattemeldingen!

Veldig mange har utleieinntekter fra utleie i egen bolig eller en egen utleiebolig. Og mange er usikre på om det er skatt på inntektene og hvilke fradrag de kan få….

Dagens tips: Slik utnytter du foreldrefradraget fullt ut

Barnehageutgiftene skal være ferdig utfylt. Det samme er ofte SFO. Men her kan det være verdt å sjekke og kontrollere! Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt…

Skattehåndboken 2018/2019

Medlemsfordel: Skattehåndboken gratis!

Visste du at som medlem i Skattebetalerforeningen har du tilgang til vår skattehåndbok? Den kan spare deg for store beløp i skatt! Skattehåndboken er skrevet for deg som privatperson, eller…

Vi utvider telefontiden!

Frem til fristen for levering av skattemeldingen (for lønnsmottakere og pensjonister) utvider vi vår telefontid! Fra og med tirsdag 23. april har vi utvidet telefontid på vår Skattehjelptelefon (22 97…

Feil i skattemeldingen

Det er feil i en rekke skattemeldinger, skriver Landbruk24 og viser til informasjon fra Norges Bondelag og Regnskap Norge. Feilene har oppstått i tre ulike poster som gjelder skogbrukseiendom, gårdsbruk…

Dagens skattetips: Hvordan regner du ut formuesskatten?

Reglene for formuesskatt har endret seg ganske mye de siste årene, og det er fort gjort å lure litt på hvordan dette er nå. Vi skal ta en gjennomgang sammen…

Dagens skattetips: Arvet bolig og solgt den? Dette fradraget kan du kreve

Mange som arver bolig etter for eksempel foreldre, selger den uten å bo i den selv. Hvis foreldrene har bodd der lenge nok til å selge skattefritt, vil de kunne…

Foreslår lovfesting av omgåelsesregelen

Regjeringen la onsdag 10. april frem et forslag om å lovfeste den generelle omgåelsesregelen i skatteretten. Lovforslaget kommer etter et omfattende arbeid utført av skattenestor professor emeritus Frederik Zimmer. I…

Dagens skattetips: Slik fører du utgifter til jobbpendling i skattemeldingen

Arbeidsreise er fradragsberettiget og er vanligvis ikke ferdigutfylt i skattemeldingen. Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost Fradraget gis med en sats på…

Dagens skattetips: Samboere med felles lån

Ine og Dag hefter med 50 prosent hver på boliglånet, og betaler i henhold til dette. Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost…