Nyheter

Tar opp kampen mot tvangsmulkt

Gjennom kampanjen «Tvangsmulktaksjonen» prøver organisasjoner som Skattebetalerforeningen, Bedriftsforbundet og Aksjonærforeningen å få på plass endringer i ordningen med tvangsmulkt. Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev…

Ikke fått skatteoppgjøret

Ikke fått skatteoppgjøret i juni? Dette kan være årsaken

Alle får ikke skatteoppgjøret i juni. Det kan det være flere grunner til. Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost Du er næringsdrivende,…

Kan du få ekstra «feriepenger»?

Vi hjalp flere tusen med skatten før skattemeldingen skulle leveres. Blant annet med å sjekke at medlemmer fikk det de hadde krav på av fradrag. Sannsynligvis kan noen av disse…

Skatteoppgjøret har kommet – dette må du sjekke!

De fleste som mottar skatteoppgjøret – ikke minst gjelder dette de som får penger tilbake – har nok en tendens til å glemme alt som heter skattespørsmål inntil skattemeldingen kommer…

Forventer skattehopp hvis/leieinntekter forhåndsutfylles

Hvis regjeringen får det som den vil skal opptil 100 selskaper som formidler tjenester eller utleie av bolig måtte gi opplysninger til Skatteetaten. Det tror regjeringen at kommer til å…

Fraseparert ektefelle kuttet skatten – med den tidligere ektefellens fradrag

Kan et fremførbart underskudd overføres til en separert ektefelle slik at hun kan utnytte det? Ja, mente Skatteklagenemnda. Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert…

Sommertider

I år holder Skattebetalerforeningen Skattetelefonen (22 97 97 10) og sentralbordet (22 97 97 00) stengt i uke 28-30 (fom. 9. juli tom. 29. juli). Epost som er sendt til…

Skatteoppgjøret 2018

Skatteoppgjøret er snart klart: Når kommer skattepengene?

For omtrent 90 prosent av befolkningen er skatteoppgjøret klart i slutten av juni. Deretter skal det ikke gå lang tid før pengene er på konto. Interessert i nyheter om skatt,…

Nå kan du få bot for å la være å informere Skatteetaten om hvem som bor hos deg

Skatteetaten har nå begynt å bøtelegge huseiere som ikke opplyser hvem de leier ut til. Det skriver Skatteetaten i en pressemelding. Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få…

Utvalg foreslår endringer for regnskapsførere

Revisor- og regnskapsførerlovutvalget la i slutten av mai frem sin rapport med forslag til ny lov om regnskapsførere. Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert…