Nyheter

Skattelette til pensjonister: Du kan få mer penger i år

Pensjonister ble tilgodesett med skattelette da regjeringen la frem revidert budsjett i mai. Men for å dra nytte av pengene i år må du selv ta grep. Interessert i nyheter…

Skatteetaten ville ilegge tilleggsskatt – tapte i Skatteklagenemnda

Kan man bli skattlagt for «fordel ved egen bruk» av en eiendom når du ikke bruker eiendommen? Ja, mente Skatteetaten. Det mente ikke Skatteklagenemnda. Interessert i nyheter om skatt, økonomi…

Skatteetaten: – Vanskeligere å få skatteamnesti

Har du uoppgitt inntekt og formue i utlandet? Da må du skynde deg å melde fra til Skatteetaten. Det skriver etaten selv i en pressemelding. Interessert i nyheter om skatt,…

Frykter gjeninnføring av arveavgift

Det er ikke sannsynlig at arveavgiften blir gjeninnført etter valget, men det er vanskelig å utelukke det fullstendig, mener Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen. Interessert i nyheter om skatt, økonomi…

Bindende forhåndsuttalelse om hybelutleie

Er utleie av fire hybler skattepliktig eller skattefritt når hyblene ikke ligger i huset ditt, men i en frittstående bygning på tomten din? Det spørsmålet har Skatteetaten nå besvart i…

Den store valgguiden

Noen partier er skjønt enige om at skattene bør senkes – andre er skjønt enige om at skattene bør økes. Men Skattebetalerforeningens undersøkelse viser at det er stor uenighet om…

Bistår Legeforeningen

Skattebetalerforeningen har inngått samarbeidsavtale med Legeforeningen. Avtalen trer i kraft 1. september 2017 og i første omgang er det en prøvetid på et halvt år før avtalen skal evalueres. Avtalen…

Regelendringer fra 1. juli 2017

Finansdepartementet har publisert en liste over regelendringer som gjelder fra og med 1. juli i år. Her har du listen over skatte- og avgiftsendringer: Interessert i nyheter om skatt, økonomi…

Skattemeldingen/skatteoppgjøret: Rett opp egne feil

Nye regler gjør det mindre aktuelt å klage på skatteoppgjøret. Men det finnes viktige unntak! Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost Fra…

Skatteklagenemnda har blitt flaskehals – klagesaker hoper seg opp

Strakstiltak skal hindre lang kø for skatteklagesaker. Men nemnda blir ikke tilført ekstra midler, sier Finansdepartementet. Interessert i nyheter om skatt, økonomi og avgift? Få vårt nyhetsbrev levert på epost…