Nyheter

Ny skattemelding for moms-kompensasjon fra nyttår

Skatteetatens arbeid med modernisering av moms-området begynner å ta form.

Stortinget godtar skattekrav for pendlerboliger – burde vært prøvet juridisk

Stortinget godtar skattekravet fra Skatteetaten etter sakene om pendlerboliger. Feil å klage som lovgivende makt.

Snart utdeling av Sløseriprisen

Flere av kandidatene til Sløseriprisen er presentert. Følg med på hvem som vinner prisen Skattebetalerforeningen og Nettavisen deler ut.

Skatteetaten kontroll av pendlerboliger fører til 8,7 millioner mer i skatt

Skatteetaten har fattet vedtak om tilleggsskatt i 11 saker.

Skattebetalerforeningen kritisk til foreslått økning av utbytteskatten

Å innføre økt utbytteskatt er ingen god løsning, at økningen i tillegg skal gjelde fra oktober bidrar til å komplisere.

Noen utslag for vanlige lønnsmottakere

For lønnsmottakere vil forslaget til skatteendringer i statsbudsjettet for 2023 bety forholdsvis lite, enten en tjener mye eller lite.

Flere negative endringer for næringslivet og eiere

Økt formuesskatt, økt utbytteskatt, økt arbeidsgiveravgift – det blir dyrere for næringslivet og dets eiere.

Vedum gjør bilen dyrere

Regjeringen innfører en helt ny engangsavgift på biler som reguleres av bilens vekt.

Øker skatten på utbytte og gevinster

Regjeringen øker skatt på utbytte, og det allerede fra budsjettpresentasjonen.

Vedum utsetter «Monsterskatten»

Regjeringen utsetter nye regler for skatt på privat konsum. – Flere høringsinstanser mener forslaget treffer for bredt.