Tips: Er gevinst ved valutaspekulasjon skattepliktig?

Stig Flesland

Valutagevinster er som hovedregel skattepliktig og valutatap er fradragsberettiget. Hvis tapet knytter seg til valuta til personlig bruk, f.eks. på reise i utlandet, er derimot tapet ikke fradragsberettiget/gevinst ikke skattepliktig.

Få vårt gratis epost-nyhetsbrev levert rett til din innboks

Beregning av tap/gevinst

Tapet er fradragsberettiget det inntektsår pengekravet realiseres – typisk ved full innfrielse eller salg av fordringen.

Gevinsten/tapet er differansen mellom valutakursen ved salg av obligasjonen/gjeldsbrevet og valutakursen ved kjøpet av obligasjonen/gjeldsbrevet, multiplisert med valutabeløpet som betales.

Eksempel: Kjøpt 1.000 pund. Valutakurs ved kjøp: 13 kroner. Valutakurs ved salg: 9 kroner. Tap: 4.000 kroner.

Les også: Her finner du flere nyheter og tips

Føring i selvangivelse

Bruk feltet i selvangivelsen med overskriften «Poster som ikke er forhåndsutfylt». Post 3.3.7 – Andre fradrag. Valutagevinst. Vis beregningen av tapet i post 5.0.

Har du spørsmål om skatt eller avgift? Bruk medlemsfordelen din i Skattebetalerforeningen og spør oss om hjelp!