Virksomhet med ansatte

Når blir det lønnsoppgaveplikt?

Hva kan en frivillig organisasjon utbetale av trekkfrie ytelser uten at det blir lønnsoppgaveplikt?

Vis svaret

Egen pensjonssparing næringsdrivende – arbeidsgiveravgift?

Jeg driver et ENK uten ansatte og har tegnet en pensjonsforsikring. Utløser det plikt til å betale arbeidsgiveravgift?

Vis svaret

Fradrag for fremtidige kostnader?

Jeg har et enkeltpersonforetak. Kan jeg få fradrag for avsetninger til senere års lønnsutbetalinger og andre utgifter?

Vis svaret

Kostgodtgjørelse og nattillegg

Hva slags kostgodtgjørelse kan jeg som arbeidsgiver utbetale ansatte som mottar ulegitimert nattillegg i 2018?

Vis svaret